Dataanalys ska ge Scania driftsäkerhet i världsklass


Idén väcktes på Underhållsmässan 2016.
Där träffade en delegation från Scania forskare från Chalmers. Mötet ledde fram till att Scania gick med i ett samverkansprojekt kring digitaliserat underhåll.
Nu har man kommit en bra bit på väg. Och målen är högt ställda:
– Vi ska ha en driftsäkerhet i absolut världsklass, säger Anders Ramström, senior underhållsingenjör på Scania.

Anders Ramström ingick i besökargruppen från Scania som hörde en föreläsning i Chalmers regi på senaste Underhållsmässan.
– Det väckte vårt intresse. Efteråt tog vi kontakt med folket från Chalmers och pratade vidare, minns han.
Samtalen resulterade i att Scania gick med i forskningsprojektet DAIMP, ”Dataanalys inom underhållsplanering”, som drog igång våren 2016.
Nu i sommar har två fleroperationsmaskiner för motortillverkning vid produktionsanläggningen i Södertälje försetts med ett stort antal sensorer från samarbetspartnern IFM.
Data från maskinerna går till en server på Scania och transfereras därifrån till Chalmers i Göteborg, där informationen analyseras.

– Det blir väldigt mycket data. Dels från sensorerna, dels från signalerna från maskinens styrning, t ex effektuttag, moment, vibrationer och temperaturer, berättar Anders.
– Uppgiften för forskarna på Chalmers blir att korrelera all data, tillsammans med information om utgående kvalitet, driftstörningar samt underhållsåtgärder i maskinerna.
Underhållsarbetet på Scania har förändrats under 2000-talet. Från reaktivt underhåll till tillståndsbaserat och förebyggande underhåll.
Den digitaliserade omvandling som sker nu, under beteckningen Smart Factory, knyter Anders Ramström stora förhoppningar till:
– Målet är att maskinen själv ska tala om när den mår dåligt, säger han.
– Just nu är vi i en läroprocess. Vi vill förstå utbudet, vad det här egentligen innebär. Vilka Smart Factory-komponenter, ur den uppsjö som finns, är intressanta för Scania? Vilka ger payback?
Han tänker också på digitaliseringen vid inköp av nya maskiner.
– Digitaliseringen och uppkopplingen behöver vara med redan från början, känner vi. Det är mycket jobb att göra eftermontage av Smart Factory-komponenter.

– Vi behöver bli bättre kravställare samtidigt som leverantörerna måste vara mogna för detta. Som slutanvändare kan vi inte göra allt själva, leverantörer och styrsystemtillverkare har en viktig roll för att få detta att hända.
– Vi är positiva till ett samarbete, det är en win-win-situation. Leverantörerna lär sig mer om sina maskiner samtidigt som Scania på sikt får bättre och mer tillförlitliga maskiner.
En maskins driftsäkerhet mäts i OEE, Overall Equipment Effectiveness. Det optimala, om än inte särskilt realistiska, är 100 procent.
– 85 procent brukar man säga är världsklass för skärande bearbetning. Det är dit vi vill nå på alla ställen, i alla led av vår produktion. Den digitalisering av underhållet som nu sker ska hjälpa oss dit, säger Anders Ramström.
Varje procents förbättring betyder mångmiljonbelopp för ett storföretag.
– Det är otroligt viktigt. Det är mycket kostsamt för oss när maskinerna står stilla.

Scania-projektets mål är att kunna förutspå ett driftstopp innan det händer. Maskinen ska med andra ord säga ”nu går jag snart sönder”.
Men det är ett utvecklingsarbete i flera steg innan man når dit, framhåller Anders Skoogh, docent på Chalmers:
– Först samlar vi information om vad maskinerna gör: när de producerar, när de stannar, när de kommer igång igen osv. Det blir en lång lista med händelser, många miljoner datarader, säger han.
Ur datamängden kan man hitta flaskhalsar i produktionen. Och förutspå när maskiner går in i ett kritiskt skede. Men till att predicera att maskinen faktiskt går sönder och varför är det en bit kvar.
– Det är i det forskningsskedet vi befinner oss nu, bekräftar Anders Skoogh.
– Med Big Data-analys av informationen från sensorerna tror vi oss kunna förutspå mer exakt när ett fel kommer att inträffa. Och dessutom kunna ange vilka åtgärder som bör vidtas för att maskinen inte ska gå sönder.