"Vi har missförstått hela poängen med digitalisering"


Många verksamheter tror att de har digitaliserat sig men så är inte fallet enligt föreläsaren Ashkan Fardost.

– Digitalisering är när man inte bara tittar på teknologin utan även tar hänsyn till hur teknologi påverkar mänskligt beteende, säger Ashkan Fardost, svensk föreläsare inom innovation och digitalisering.
Ashkan Fardost som har en doktorsexamen i organisk kemi från Uppsala universitet är en mycket uppskattad föreläsare om digitalisering, framtid och innovation. Han har en bakgrund inom musikbranschen och lyckades på 90-talet nästla in sina egna låtar på kända artisters album på Napster, som var en av de första fildelningstjänsterna.

Att använda internets kraft
Ashkan nämner under sina föreläsningar hur skapande och utvecklingen har förändrats i och med internet och att landsgränser håller på att suddas ut. De som växer upp i dagens samhälle ser inte på nationsgränser på samma sätt som tidigare generationer. Istället är det olika stammar som spänner globalt över internet där människor med olika nichade intressen träffas, samverkar och utbyter idéer online. Ashkan menar att om företag kan och framförallt vågar utnyttja internets fulla potential med all den samlad kunskap som finns där i olika stammar så finns oanade möjligheter för företagen.
– Istället för att det på ett företag sitter en sluten grupp och pratar utveckling så borde företag börja samskapa och utveckla saker med sina användare, för sina användare. Sluta se er själva som en isolerad institution!”

Digitalisering räcker inte
Enligt Ashkan så uppnår man digitalisering först när både teknologi och människor omvandlas. En verksamhet går att digitisera med system. Men för att digitalisera krävs mer än så.
– Att gå från pappersdokument till PDF är inte digitalisering utan digitisering. Men en digitaliserad verksamhet har inte bara toppmodern IT, utan tar även hänsyn till hur nya generationens människor vill bo jobba, leva och förverkliga sig själva, vilket är radikalt annorlunda än den världsbild som präglats av industrialismen. Den fasta lönen är inte slutmålet för internet-generationen, utan det handlar om att bidra till något större än de själva, tillsammans med andra, för något de har passion för.
Det är inte förrän man börjar tänka i dessa banor som man pratar om digitalisering på riktigt.
– Frågan alla företag behöver ställa sig är huruvida man erbjuder detta eller inte.

En föreläsning du inte vill missa
Ashkan är en av huvudtalarna på Underhållsmässan. Hans föreläsning kommer att ge besökarna en spännande inblick i hur teknologi och digitalisering påverkar människorna och företagen.
– Besökarna från svensk industri kommer att ta med sig från min föreläsning en radikalt annorlunda och ny syn på digitalisering. De kommer inse att digitalisering inte handlar om IT, utan om människor, våra beteenden och våra nya förväntningar på omvärlden, avslutar Ashkan.