Ökad kvalitet och produktivitet med standardiserat arbetssätt


Kopparbergs Bryggeri arbetar utifrån World Class Production konceptet för att effektivisera produktionen med syfte att minska produktionsstopp samt öka kvalitén på slutprodukterna.

Kopparbergs Bryggeri har en historik som sträcker sig tillbaka till 1882. Genom att satsa på produktutveckling och hög kvalitet har man etablerat sig som ett av Sveriges mest framgångsrika bryggerier.

– Genom att införa arbetssätt som stödjer World Class Production har Kopparbergs Bryggeri en effektivare produktion med tydlig struktur och väldefinierade roller, säger Fredrik Karlsson, produktionschef på Kopparbergs Bryggeri.

I det större förbättringsarbete man genomfört satte man fokus på tre områden; driftsäkerhet, människa och kvalitet. Historiskt har man på Kopparbergs Bryggeri haft stor tilltro till människorna i verksamheten.

– I det förbättringsarbete vi gjort när vi arbetat med standardiserat arbetssätt insåg vi att vi kanske inte hade gett rätt förutsättningar till personalen tidigare. Därför så började vi arbeta aktivt med kompetensförsörjning och att utbilda de som ska utbilda andra för samma roll.

Tydligare strategi
En central del i arbetet med standardiserat arbetssätt var att förbättra de instruktioner som fanns för operatörerna. Målet var att minska de operatörsberoende stoppen i produktionen, samt förbättra arbetsmiljön och kvalitén.

– Att skapa full kontroll på underhållsarbetet har varit mycket viktigt för att skapa förutsägbarhet såsom god leveranssäkerhet, planerbarhet och kostnadskontroll. I arbetet har underhållsstrategin tydliggjorts och kommunicerats, nytt underhållssystem införts och arbetssätt med löpande analys av verksamheten systematiserats såsom t.ex. införande av RCA (Rotorsakanalys) analys vid akuta fel.

Genom standardiserat arbetssätt har Kopparbergs Bryggeri ökat produktiviteten med 19 procent och fått ner kvalitetsbristkostnaden med en tredjedel.

En del av arbetet har varit att visualisera förbättringarna så att de kan mätas och följas upp. I det arbetet har man använt RPA metoden för att mäta framstegen på vägen mot målsättningen att nå World Class Production, Produktion i Världsklass.

– Förutom ökad produktivitet och minskade kvalitetsbristkostnader har vi också sett färre sjukfrånvaro under de månader då vi har som högst produktion. Vi ser fram emot att komma till Underhållsmässan och få byta erfarenheter med andra aktörer, avslutar Fredrik Karlsson.