Digitala verktyg förstärker fungerande underhåll i framtidens industri

DynaMate hjälper kunderna att skapa rätt förutsättningar för att öka sin produktivitet. Med Lean-metoder som stöd skapas en långsiktig överlevnad genom att verksamhetsutveckling och införande av ny teknologi sker integrerat. DynaMate kallar det för Lean på riktigt.

Dynamate logoDynaMate består av tre divisioner: Consulting, Maintenance och Installation. Samtliga divisioner tillhandahåller unika tjänster för att utveckla framtidens industri. Det kan vara allt från mindre uppdrag inom enskilt fackområde till skräddarsydda industriprojekt med ansvar för projektets alla faser.

– DynaMate Consulting levererar koncept för verksamhetsutveckling samt teknisk rådgivning och konsulttjänster inom industri och fastighet. Drivkraften är att säkerställa att våra kunders verksamheter är hållbara, ur både ett ekonomisk och miljömässigt perspektiv. Och inte minst skapa en säker miljö för alla medarbetare säger Johannes Holmberg, Divisionschef Dynamate Consulting.

– Vi gör alltid en analys av våra kunders situation för att ta reda på vilka delar kunden bör fokusera på för att utveckla sin verksamhet. Vi tittar då inte enbart på kundens maskiner och produktionsflöden utan även på ledarskap, arbetssätt och kommunikation. Det är viktigt att organisationen vet vart man vill i morgon, men för att kunna lägga fokus på rätt saker måste de även förstå var de befinner sig idag. Detta analysarbete är en förutsättning för att dra nytta av möjligheterna i digitala verktyg.

– Vår uppgift är att se till att maskiner och människor arbetar hand i hand, därefter implementerar vi digitala verktyg som tar samarbetet till nya nivåer. Att använda en app som talar om för dig hur du ska träna är ett bra verktyg i sig men likväl måste du själv ta första steget och börja springa. Därför har vi fokus på ledarskapet och metoderna parallellt med införandet av digitala verktyg. De digitala verktygen kan verkligen få oss att prestera långt över vad vi trodde var möjligt dock börjar alltid resan med grunderna i hur vi vill jobba. Det är det vi kallar Lean på riktigt säger Peter Björnholm, Senior Lean Management Advisor på DynaMate.

El- och maskinsäkerhet
På Underhållsmässan kommer experter från DynaMate också prata om el- och maskinsäkerhet. DynaMate kommer bland annat att berätta om vad man ska göra och tänka på vid köp av nya maskiner samt vilka lagar och regler som gäller för el- och maskinsäkerhet.

– De som kommer och lyssnar på vårt seminarie ska få inspiration att ta hand om sina lokaler, maskiner och anläggningar på rätt sätt. Vi kommer bland annat berätta om vad man ska tänka på vid inköp av nya maskiner och vad man ska göra när man har köpt nya maskiner, säger Erkki Pallin, certifierad maskinsäkerhetsspecialist på DynaMate.