Forskning inom människa och automation

På Chalmers bedrivs forskning om hur människor och maskiner kan interagera med varandra för att skapa en flexibel och ergonomisk arbetsplats där människans potential kan utnyttjas fullt ut.

På Underhållsmässan kommer Åsa Fast-Berglund, docent och forskningsledare på Chalmers Tekniska Högskola att delta i panelen ”Tjejer i industrin”. Åsa Fast-Berglund är förutom forskningsledare även projektledare för en forskningsmiljö som heter Stena Industry Innovation Lab samt programansvarig för maskinteknik programmet (högskoleingenjörer) på Chalmers.

– Jag hoppas att vi kan visa att man inte behöver vara jättenördig för att jobba med teknik. Teknik kan handla om att hjälpa personer till en bättre arbetsmiljö genom att till exempel sätta in mer automation. Det finns så mycket olika saker man kan göra inom industrin och det är inte smutsigt, högljutt och tråkigt som många kanske tror. Om jag kan få någon att välja att jobba inom industrin så är jag nöjd, det behövs fler kvinnliga förebilder här, säger Åsa Fast-Berglund.

Automationen ska anpassas efter människan
Huvudsyftet med forskningen som Åsa leder är att titta på hur man kan anpassa automationen efter människan och inte tvärtom. Hon förklarar att idéen med automation är att den ska göra oergonomiska, repetitiva och tråkiga jobb så att människan kan ägna sig åt det hon är bäst på – kreativitet, flexibilitet och problemlösning.

– Vi forskar bland annat på kollaborativ automation som kollaborativa robotar, var och hur AR/VR teknologi kan användas i industrin, vad som krävs för IT-system för att supportsystemen ska bli effektiva, hur processen ska designas för att få till effektiva informations- och kommunikationskanaler samt hur interaktion mellan människa och automation uppfattas och designas.

Sverige ligger bra till
Enligt statistik så ligger Singapore och Korea i framkant gällande flest robotar per industrianställda i landet. Sverige kommer på en femte plats. Danmark som har kommit långt inom automation ligger på sjätte plats och Tyskland ligger på tredje plats.

– I vissa delar har industrin hög automation och har haft detta i flera år. Inom slutmontering där jag har mitt fokus finns det en del kvar att göra.

Smart automation
Benämningen ”smart automation” kan ha flera innebörder. Åsa Fast-Berglund tycker dels att det handlar om att förstå hela kedjan och processen så att man inte suboptimerar utan automatiserar där det gör mest nytta men också att automationen själv kan vara smart och optimera sig själv vilket sker bland annat inom machine learning eller AI.

– Smart automation handlar också om att bygga flexibilitet och dynamik i systemet så att fler människor till exempel kan få tillgång till samma information eller att man kan prova olika designlösningar virtuellt innan de testas i verkligheten. Smart automation och Underhåll har en väldigt stark koppling och automationen ökar även här. I allt från att samla data och försöka förutspå när man ska byta olika delar i en maskin till att använda AR-teknologi för att visa underhållsinstruktioner, avslutar Åsa Fast-Berglund.