Forskningsprojekt för digitalisering av produktionskedjan

På Underhållsmässan den 13-16 mars kommer Midroc att presentera sin medverkan i forskningsprojekt kring digitalisering inom industrin. Deltagandet i forskningsprojekt har gett Midroc en större förståelse för den senaste tekniken och möjligheterna som väntas med produkter som ännu inte finns på marknaden. En bättre förståelse för vad som väntas komma ger också möjlighet att se över den egna verksamheten för att kunna dra nytta av kommande lösningar.

Oscar Carlsson som deltog i Arrowheadprojektet som industridoktorand mellan 2013-2017 leder nu Midrocs deltagande i projektet Productive 4.0
Projektet Productive 4.0 som Midroc kommer att berätta om på Underhållsmässan handlar om digitalisering, informationsutbyte och kommunikation under produktionen och mellan olika delar i produktionen både inom och mellan företag.
– Målet är att digitalisera hela produktionskedjan och dra nytta av all data i de olika anläggningarna. Bättre samordning inom en koncern och mellan olika företag är också något som man eftersträvar, säger Oscar Carlsson, doktor i industriell elektronik och projektledare på Midroc.

I projektgruppen för Productive 4.0 finns stora tillverkningskoncerner som exempelvis Philips som bland annat tillverkar konsumentprodukter. En av de saker som projektet utreder är att få användardata tillbaka till produktionen så att man kan förbättra process och produktion efter konsumenternas önskemål.
– Det kan också till exempel vara ett stålbolag som vil få tillgång till data från den industrin där materialet används.
Genom att låta nätverksanslutna system i industrin kommunicera med andra fabriker också och inte bara lokalt så går det att ytterligare effektivisera produktionen genom att samordna och bättre utnyttja resurser.
– Allt data har värde, men vem ska ha tillgång till det? Det kan vara komplicerat ibland med till exempel säkerhetsfrågor och konkurrensförhållanden men med genomtänkta lösningar och sunda affärsrelationer så gynnar det alla, fortsätter Oscar Carlsson

Presentationer på Underhållsmässan
På Underhållsmässan kommer Oscar Carlsson hålla en presentation på stora scenen tillsammans med Frida Schildauer från Volvo lastvagnar och Jerker Delsing från Luleå Tekniska Universitet.
– Under den presentationen ska vi berätta lite om forskningsprojekt som har hjälpt Midroc och Volvo till en bättre förståelse för digitalisering och IoT, och lite om hur LTU har hjälpt till att föra oss samman och stöttat oss i den processen. Vi kommer utgå från projektet Productive 4.0, men även nämna FAR-EDGE och det avslutade Arrowhead.
Oscar Carlsson kommer också att ha ett seminarium där han kommer att gå in på mer detaljer och prata lite mer om Midrocs del i de olika forskningsprojekten.
– Det ska bli spännande att få träffa nya aktörer på mässan och få feedback på det vi presenterar, avslutar Oscar Carlsson.