Chalmers efterlyser testpiloter till Smart Maintenance Assessment

SMAShSmart Maintenance Assessment (SMASh) är ett forskningsprojekt som finansieras av Vinnova och Produktion 2030 och syftar till att utveckla ett verktyg som mäter Smart Maintenance i svenska industriföretag. Verktyget genomgår flera steg av validering, och inom kort ska projektet genomföra ett pilot-test av verktyget på ett antal svenska fabriker för att utvärdera dess statistiska mätegenskaper. Jon Bokrantz är ansvarig för projektet och berättar:

– Vi kommer alltså mycket snart, med vetenskaplig precision, att kunna mäta hur långt svenska underhållsverksamheter kommit med Smart Maintenance. Men för att nå hela vägen dit behöver vi hjälp från industriföretag som är intresserade att ta tillvara på den nya tekniken, effektivisera sitt underhållsarbete och öka prestandan i sina fabriker.

Genom att delta i pilot-testet bidrar man till utvecklingen och valideringen av Smart Maintenance Assessment och får med sig ny kunskap för att öka fabrikens prestanda. Dessutom blir man först ut i svensk industri att mäta Smart Maintenance i sin fabrik!

Är ditt företag intresserade att vara med? Hör av dig via mail till jon.bokrantz@chalmers.se eller ta kontakt med Jon på Underhållsdagarna 22-23 november där han presenterar SMASh-projektet.

Pilot-testet riktar i första hand in sig på företag inom branscher som tillverkar livsmedel; trä/papper/massa; stål & metall; petroleum & kemi; metallvaror, maskiner & apparater; fordon samt elapparatur. Deltagandet innefattar att besvara en enkät med frågor om Smart Maintenance, där lämplig person är underhållschef, teknisk chef eller liknande roll med mycket god insikt i fabrikens underhållsverksamhet.