Underhållsmässan satsar på skyddsombuden

Helle KleinSkyddsombuden har det tufft. Pressade av arbetsgivare, ofta ifrågasatta av arbetskamrater. Samtidigt jagade av den skrämmande olycksstatistiken: ett 50-tal människor dör av arbetsrelaterade skador. Varje år.
– Skyddsombuden behöver verkligen en arena där de kan få hjälp och stöd, säger Helle Klein, chefredaktör på Dagens Arbete, partner till Skyddsombudsdagen på Underhållsmässan 2020.

Skyddsombudsdagen, med en rad angelägna seminarier kring arbetsmiljöfrågor, blev en succé på Underhållsmässan 2018. Då medverkade 150 skyddsombud från olika branscher.

På mässan 2020 kommer den tillbaka, ännu starkare. För att kunna ta emot ännu fler ombud sträcker sig seminarieserien denna gång över två dagar: ett eftermiddagspass 11 mars följs av ett förmiddagspass 12 mars.

Det blir ett fullspäckat program som Underhållsmässan utformar i samverkan med bl a IF Metall, NSA (Nordic Safety Association) och tidningen Dagens Arbete. Moderator är Helle Klein, chefredaktör på Dagens Arbete:
– Det känns jätteroligt! Vi kommer att ta en väldigt aktiv del i det som sker, både på konferensen och på mässan där vi är utställare, säger hon.

En LO-undersökning inför förra mässan visade att var tionde skyddsombud upplevde att arbetsgivarna motarbetade dem, en dramatisk ökning (+40%) jämfört med motsvarande undersökning 2012. Sex procent av dem hade utsatts för hot eller våld det senaste året. Dubbelt så många hade trakasserats och var tredje hade hindrats i sitt uppdrag.
– Skyddsombuden är väldigt utsatta idag, säger Helle Klein.
– För mig är de vardagshjältar. Verkligen. Deras uppdrag är bland de viktigaste som finns idag.
Hon menar att skyddsombuden dels pressas av arbetsgivare som tycker att de ställer till krångel och tar upp alltför känsliga frågor.
– Men de kan också bli ifrågasatta av arbetskamrater som tycker att de ”hela tiden går ifrån” och ägnar sig åt annat än själva jobbet.

Hon ser flera förklaringar till att situationen blivit som den är.
– Arbetspressen har blivit allt hårdare, samtidigt som många unga kommer in på tillfälliga anställningar. Då bryr sig kanske cyniska arbetsgivare inte om att prata om säkerhetsföreskrifter eller köpa in säker utrustning.
Ibland är det så illa att det helt saknas ett skyddsombud på arbetsplatsen.
– Det kan gälla företag som inte tecknat kollektivavtal, men det kan också vara svårt att få folk att ta på sig uppdraget, konstaterar Helle Klein.
– Det är ett tufft uppdrag att vara skyddsombud. Och ett väldigt allvarligt: det handlar ofta om liv och död. Dödsstatistiken är skrämmande, nästan varje vecka blir någon så svårt skadad på sitt arbete att man dör.

Både arbetsgivare och fack borde inse vikten av att värna skyddsombuden, menar hon.
– Därför är det så otroligt bra med den typen av mötesplatser som Underhållsmässan erbjuder och fortsätter utveckla.
– Skyddsombuden behöver till exempel få hjälp och guidning kring redskap, utrustning och metoder för att förbättra den fysiska arbetsmiljön, vilket ju fortfarande är otroligt viktigt inom t ex industrin och byggsektorn. Det kan handla om allt från att förebygga risken för belastningsskador och vibrationsskador till att undanröja allvarliga olycksrisker.

Att skyddsombuden nu har en arena där man kan få stöd av varandra, där man kan stärkas i sin roll, ser hon som oerhört betydelsefullt:
– Som skyddsombud kan man känna sig väldigt ensam, tror jag. Och då behöver man sammanhang där man inte är ensam.

Mer om Skyddsombudsdagen och övriga programmet på Underhållsmässan publiceras löpande på www.underhall.se