Nu är det klart! Riksorganisationen Svenskt Underhåll har utsett Årets Underhållsledare 2022

– Utmärkelsen är av stor betydelse för branschen och det är med stolthet och glädje vi presenterar Årets Underhållsledare: Maria Ryytty Strategisk Underhållschef – Affärsområde Järnmalm LKAB

Årets Underhållsledare har positionerat underhållsarbetet i LKAB:s produktionsledning genom framtagning och implementering av en underhållspolicy som fokuserar på underhållets bidrag till den totala ekonomin. Samt utvecklat och moderniserat underhållsfunktionen med fokus på både datadrivet underhåll och det operativa utförande med människan i centrum.

Maria Ryytty har med sin nyfikenhet för industriella trender och samverkan med akademin (främst Luleå Tekniska Universitet) bidragit till att strategisk styrning av prediktivt underhåll visar på, att en genomtänkt underhållstrategi kan skapa mervärde i gruvindustrin. Samt hur en underhållsprocess förstärkt med AI och digitalisering kan bidra i arbetet med att nå FN:s globala hållbarhetsmål.

Införande och användandet av standarder i verksamheten, har inneburet utveckling av ett gemensamt språk mellan produktion och underhåll. Och att processen för planering, beredning, genomförande och uppföljning av underhåll ger ett strukturerat arbetssätt.

Om priset

Priset är grundat av Riksorganisationen Svenskt Underhåll. Det delas ut den 1 juni på Underhållsmässan i Göteborg. Vinnaren av tävlingen Årets Underhållsledare nomineras till den europeiska tävlingen Maintenance Manager of the Year.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Riksorganisationen Svenskt Underhåll
Maria Stockefors, VD
Tel: +46 (0)70-888 23 02
E-mail: maria.stockefors@svhu.se
www.svensktunderhall.se

Riksorganisationen Svenskt Underhåll – Samlar branschen för att Sverige ska ha ett ledande och internationellt konkurrenskraftigt näringsliv. Med hög driftsäkerhet och effektiv förvaltning av fysiska tillgångar och digital infrastruktur.