FB Kedjor: “Underhållsmässan är en effektiv mötesplats”

patrick_schonfeltUnderhållsmässan är underhållsbranschens egen arena. Här samlas olika roller och besökare för att samverka, föra dialog och skapa affärer. FB Kedjor är en av mässans utställare och belyser vikten av att på en koncentrerad plats träffa besökare såväl som branschkollegor.

FB Kedjor utvecklar och tillverkar högkvalitetskedjor och kringutrustning till industri och offentlig sektor med visionen att göra skillnad för människan, miljön och industrin. Patrick Schönfeldt är bolagets försäljningschef och menar att Underhållsmässan är ett naturligt sätt att möta kunder och partners.

– Det handlar om att skapa många nya kontakter samtidigt. Det är ett effektivt sätt att möta många på kort tid. Det är en möjlighet att träffa folk i en annan miljö än ute i industrierna, säger Patrick.

Trots att de senaste åren gett hela samhället ett enormt språng digitalt har kanske vikten av det fysiska mötet aldrig varit så tydlig. Fysisk dialog främjar samverkan, nätverkande och spännande samtal.

– Där har underhållsmässan en viktig roll och funktion att fylla. Idag lever vi i en digital värld där kundmöten inte så ofta sker ansikte mot ansikte men den fysiska dialogen är viktig. Att samlas under samma tak möjliggör utveckling.

“Hållbarhet är den starkaste lysande trenden”

En av underhållsbranschens allra hetaste frågor just nu avspeglar även samhällets, kanske i särklass, viktigaste fråga. Nämligen hållbarhet. Patrick menar att det är den starkaste lysande trenden inom branschen.

– Hållbarhetsfrågor är en stor och viktig bit, inte minst med tanke på den klimatdiskussion som pågår. Vi försöker ta vårt hållbarhetsarbete ut till våra kunder, vårt fokus ligger i att visa kunder hur man kan kombinera bättre lönsamhet med miljöbesparingar. Detta gör vi på ett konkret och dokumenterat sätt och bakom det ligger vårt uppdrag om att underlätta våra kunders vardag, säger Patrick och fortsätter:

– Lyckas man planera sitt underhåll så att man kan se vad som kommer hända och när, kan man undvika besvärande driftstörningar. Det är hållbart både ekonomiskt och miljömässigt.

Att vara hållbar innebär utmaningar. Det handlar inte bara om vad som kommer ut ur en fabrik, utan även vad företaget i fråga stoppar in i den.
– Vi ser utmaningar både i underhållsavdelningar, inköpsavdelningar och drift. Beslutsfattare har en viktig uppgift när det kommer till vilka reservdelar eller dylikt man handlar in. Där har de stora möjligheter att påverka – och vi har i vår tur stora möjligheter att hjälpa dem att fatta rätt beslut.

Ambitioners kraft i utvecklingen

Att ha en mötesplats där branschens olika roller samlas är en viktig del i att svara på de olika behov som finns.

– Jag hoppas att vi möter både driftspersonal och underhållspersonal men att även hållbarhets- och miljöansvariga närvarar och träffar oss på mässan. Dessa roller behöver samarbeta och föra dialog med varandra och oss som partner för att vi ska kunna nå en hållbar utveckling snabbt.

Patrick hoppas att det är besökare med nya ambitioner som lämnar Underhållsmässan.

– Vi hoppas såklart att så många som möjligt känner att de tror på samma saker som vi tror på och att vi tack vare liknande grundvärderingar kan arbeta tillsammans för att nå våra gemensamma klimatmål. Att alltid lyckas är svårt men en gemensam ambitionsnivå gör det lättare att förbättra och utveckla, avslutar Patrick.

Läs mer om Underhållsmässan