Exponeringsmöjligheter

Här hittar du olika sätt att aktiveras och exponeras på i samband med Underhållsmässan

Här hittar du olika sätt att aktiveras och exponeras på i samband med Underhållsmässan

Boka ert deltagande och riktade marknadsaktiviteter

Som sponsor, partner eller utställare får ditt varumärke exponering i våra riktade marknadsaktiviteter både inför, under och efter arrangemanget.

Du och ditt företag når beslutsfattarna i branschen via mässans kampanj i form av utskick, annonser, PR och givetvis digitala kanaler. Det finns många möjligheter till aktivering och exponering både i det fysiska och digitala formatet av Underhållsmässan inför 2024. Varmt välkommen att kontakta oss för mer information!

Annonsunderlag skickas till: underhall@svenskamassan.se

För mer information, kontakta:

Försäljning, Chi-chi Liu
Tel. 031-708 85 68
chi-chi.liu@svenskamassan.se

Försäljning, Jesper Jonsson
Tel. 031-708 83 96
jesper.jonsson@svenskamassan.se