Jörgen Wahlman

BES Manager (Barnes Enterprice System Manager), Strömsholmen
tisdag
Case: Från okontrollerad batch till styrt enstycksflöde, vad händer med ledarskapet?