edig, en digital kunskapsplattform för den smarta fabriken

  • fredag / 16 mars / 2018
  • 11:00-11:30
  • Scen Stora Scenen - A-hallen

Beskrivning

edig är en webbaserad, flexibel kunskapsplattform plattform för att höja digitaliseringskompetensen bland medarbetare inom industrin. Projektet är en del i regeringens nyindustrialiseringsstrategi Smart industri som ska stärka svenska företags omställningsförmåga och konkurrenskraft. Fokusområdet Industri 4.0 – Företag i svensk industri ska vara ledande inom den digitala utvecklingen och i att utnyttja digitaliseringens möjligheter. Projektet koordineras av Swerea IVF och genomförs med partnerna Chalmers och Göteborgs Tekniska College.  På plats finns Karin Wilson, Swerea, projektledare för edig och Johan Bengtsson, Göteborgs Tekniska College

Medverkande
Karin Wilson Swerea

Seminarierna är kostnadsfria

Ingen föranmälan krävs