Silo protection: Remove the risk from tanker deliveries

  • tisdag / 10 mars / 2020
  • 11:30-11:55

This seminar will be held in English. See below for description in English.

Under många år har bulkpulverindustrin lidit av problem som uppstår under den pneumatiska leveransen av produkter av typ; cement, kalk och flygaska, från bulkbilar till silo.

Det finns två primära risker – övertryck och miljöutsläpp – som båda kan orsaka allvarlig skada eller till och med leda till dödsolyckor. Dessa risker har upplevts över hela världen, men ändå har mycket lite förändrats under de senaste 30 åren vad gäller säkerhetsprocesser. Med utvidgningen av branschen blir situationen värre.

Det finns en uttalad brist på förståelse kring dessa frågor, och varningstecken tolkas ofta fel. Detta leder i sin tur till felaktiga lösningar och problem som upprepas dag in och dag ut! Hycontrol och Paab Tekno Trading, ger en detaljerad förklaring om detta ämne som förklarar varför det går fel; vilken utrustning som ska monteras och dess funktion; och hur utbildning kommer att göra leveransprocessen mycket säkrare för chaufförer och personal på plats

David Wadsworth har arbetat för Hycontrol i över arton år och har under den tiden klättrat på många silor!
David kommer från en bakgrund inom specialinstrumentering, som att designa och producera skräddarsydda paket för kunder för att motverka övertryck och överfyllning i silor.

David var en viktig kugge i designen av de senaste silosäkerhetssystemen, som använder en banbrytande test av säkerhetssystemet från marknivå före varje fyllning. Dessa system används nu över hela världen.

David har också föreläst om nivåmätning av fasta material och silosäkerhetssystem runt om i Storbritannien och vid University of Greenwich i London.

Seminariet precentaras av Paab Tekno Trading och hålls på engelska

English description:


For many years, the bulk powder industry has suffered from problems arising during the pneumatic delivery of products such as cement, lime and fly ash from road tankers into silos.There are two primary risks – overpressure and environmental emissions – which can both cause serious harm or even result in fatalities. These risks have been experienced all around the world, yet very little has changed in the last 30 years in terms of safety processes. With the expansion of the industry, the situation is getting worse.

There is a pronounced lack of understanding around these issues, and warning signs are often misinterpreted. This, in turn, leads to incorrect solutions and issues repeating day in and day out! Hycontrol provides a detailed explanation on this subject explaining why it goes wrong; what equipment should be fitted and its function; and how education and training will make the delivery process a whole lot safer for drivers and site personnel.

David Wadsworth has worked for Hycontrol for over eighteen years and in this time has climbed more silos than he cares to mention!
David comes from a background of specialised instrumentation, designing and producing bespoke packages for customers in overspill and overfill prevention.
David was a key participant in the design of the latest silo protection systems, which utilise a pioneering ground level test facility. These systems are now being used all around the world. David has also presented on solids level measurement and overpressure protection all around the UK and at the University of Greenwich in London.

Seminar hosted by PAAB

Talare
Dave Wadsworth UK Sales Manager for Hycontrol Hycontrol
Språk
Engelska
Språk
Svenska
Arrangör
PAAB Tekno Trading AB

Biljetter och öppettider

Det är kostnadsfritt att gå på Underhåll, läs mer och registrera dig idag!