Maintenance Summit – För ökad effektivitet och konkurrenskraft

Målet med den nya konferensen är att hjälpa svenska företag att bli mer effektiva och konkurrenskraftiga. Fokus ligger på driftsäker industriell digitalisering och underhållsmässig upphandling.

Fem frågor till Torsten Ekström, vd på Svenskt Underhåll AB.

Vad är syftet med det nya initiativet?
– Det syftar till att möta det ökade intresset för branschens just nu viktigaste frågeställningar som berör industriell digitalisering och ett modernt digitaliserat underhåll som krävs för en driftsäker och optimerad produktion. Syftet är bland annat att göra deltagarna uppmärksamma på för- och nackdelar med den nya tekniken utifrån ett underhållsperspektiv.

Vad vinner man på digitaliserat underhåll?
– Den nya tekniken går framförallt ut på att produktionsanläggningar ska kunna utnyttjas bättre, vilket är möjligt om man får bättre överblick, tidigare indikation på kommande fel och mer exakt insatt underhåll samt färre driftstopp. Det blir givetvis mer lönsamt.

Går det att eliminera driftstopp med den nya tekniken?
– Driftstopp kan uppstå men ska inte komma som en överraskning. Kan man undvika haverier i största möjliga mån kan man också förutse kommande kostnader vilket direkt påverkar lönsamheten. Detta medför att frågan om underhåll hamnar högt upp på företagens prioriteringslista.

Vad är viktigt att tänka på vid underhållsupphandlingar?
– Investeringarna ska vara lönsamma på lång sikt, därför är det oerhört viktigt att man har gjort en noggrann analys i samband med upphandlingen som gör att man har koll på livscykelkostnaderna. Det kan till exempel vara lönsamt i längden att investera i mer kostsam utrustning även om det är en större initial kostnad för företaget. Man måste utgå från vad som är kostnadseffektivt och hållbart i längden.

Vem riktar sig konferensen till?
– Konferensen sträcker sig över två dagar och delas in i två segment, det första riktar sig främst till de som står i startgroparna inför en industriell digitalisering. Det andra segmentet vänder sig främst till de som direkt eller indirekt arbetar med upphandling av tekniska utrustningar. Men givetvis är man välkommen båda dagarna.