Exponeringsmöjligheter

Ökad synlighet på Underhållsmässan

Genom att synas i våra kanaler får ni unika möjligheter att nå ut och engagera både nya och befintliga kunder före, under och efter mässan. Vi erbjuder många olika exponeringsalternativ, både fysiska och digitala, som skräddarsys för att ert varumärke ska framstå tydligt och sticka ut i bruset under mässan. 

Annonsunderlag skickas till: [email protected]

För mer information, kontakta:

Jesper Jonsson
Försäljningsansvarig
Tel. 031-708 83 96
[email protected]