Tre parallella konferenser under Underhållsmässan

Den självklara vägen framåt för branschen, och för att uppnå rätt strategi och effektiv omställning, är dialog. Här sammanförs branschföreträdare såsom företag, forskare och experter inom industriellt underhåll och säkerhet med beslutsfattare och kunder.

Områden som kommer lyfts under de olika konferensen är underhållsstrategi, personligt skydd och industriell säkerhet samt utveckling- och applikationer av additiv tillverkning. Konferenserna arrangeras i anslutning till utställningen.

Du som deltar på konferenserna får ta del av framtidsdiskussioner och visioner, strategier, affärsmodeller, keynote speakers och nätverkande med kollegor och beslutsfattare.

Läs mer nedan och boka din biljett.

Underhållsstrategi - FULLBOKAD

Den 13 mars arrangeras konferens Underhållsstrategi för er som vill utveckla ert underhållsarbete för ökad effektivitet, lönsamhet och hållbarhet. Konferensen vänder sig till underhålls- eller produktionsledare med team, VD, CFO och genomförs i samarbete med Riksorganisationen Svenskt Underhåll.

Läs mer

Skyddsombudsdagarna - FULLBOKAD

Den 14-15 mars 2024 arrangeras Skyddsombudsdagarna, en konferens om personligt skydd och industriell säkerhet. I samverkan med UnderhållsmässanDagens ArbeteIF MetallLONSA samt Sigtunastiftelsen lyfts frågeställningar kring arbetsmiljö och säkerhet utifrån rollen som skyddsombud. (Kostnadsfri men kräver föranmälan.)

Läs mer

Additive Intelligence 4.0

Den fjärde upplagan av konferensen Additive Intelligence 4.0, med tillhörande mässa, kommer att arrangeras parallellt med Underhållsmässan på Svenska Mässan den 12-13 mars 2024. Satsningen görs i nära samarbete med Applikationscenter för additiv tillverkning på RISE, Underhållsmässan, branschorganisationen Svensk Additiv Tillverkning, SVEAT, The Swedish Arena for AM of Metals, AM4Life och CAM2, med stöd från Produktion2030, Västra Götalandsregionen och Vinnova.

Läs mer och köp biljett