Varför besöka Underhållsmässan 2022?

Hela branschen på Underhållsmässan

Underhållsmässan är en branschöverskridande mötesplats med fokus på drift- och underhållsverksamhet. Fackmässan hade premiär 1984 och har sedan dess stadigt utvecklats till att vara en modern arena för den senaste teknologin, men också för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling.

Du besöker Europas ledande fackmässa inom smart underhåll för att:

 • Träffa branschens viktigaste aktörer – över 330 utställare var på plats senaste gången
 • Träffa kollegor och konkurrenter, fler än 11 000 personer medverkade sist
 • Hitta smarta lösningar för ett kostnadseffektivare underhåll
 • Delta i kostnadsfria utbildningar och seminarier på två öppna scener

Vem besöker Underhållsmässan?

BRANSCHER:

 • Avlopp-, avfall och återvinningsindustri
 • Bygg- och anläggningsentreprenad / installation
 • Dataprogrammering- och konsultverksamhet
 • Dator-, elektronik och optikindustri
 • El-, gas-, värme- olch kylindustri
 • Fastigheter/fastighetsförvaltning
 • Forskning & Utveckling
 • Grafisk- och reproduktionsindustri
 • Gruv/mineralutvinningsindustri
 • Gummi- och plastindustri
 • Hamnindustri
 • Inspektion/kontroll
 • Installation av El- och VVS
 • IT- och telecom
 • Kemisk industri
 • Livsmedels- och dryckesindustri
 • Logistik/Lager
 • Läkemedel/Medicinteknik
 • Maskin- och verktygsindustri
 • Massa- och Pappersvaruindustri
 • Media/Kommunikation
 • Metallvaruindustri
 • Motorfordonsindustri
 • Offentlig sektor
 • Parti- agentur och detaljhandel
 • Reparation- och service
 • Råpetrolium- och naturgasindustri
 • Samhällsplanering-, infrastruktur
 • Saneringsindustri
 • Smörjmedel- och smörjteknik
 • Sten-, betong-, glasindustri
 • Stål- och metallindustri
 • Sågverk-, byggnads- och förpackningdindustri
 • Teknisk konsultverksamhet
 • Textil- och beklädnadsindustri
 • Transportmedelsindustri inkl rederier
 • Utbildning
 • Värme, vatten och ventilation
 • Övrigt

BEFATTNINGAR:

 • Arbets- och Teamledare
 • Civilingenjör
 • Driftsingenjörer
 • Driftschef/ansvarig
 • Drifttekniker
 • Ekonomichef/-ansvarig
 • El- / Automationsingenjör
 • Elektriker
 • Enhetschef
 • Fabrikschef
 • Försäljningschef/-ansvarig
 • HR -ansvarig
 • Hållbarhetsansvarig-/ CSR-chef
 • Inköpschef/-ansvarig
 • IT-chef/-ansvarig
 • Konstruktionschef- /ansvarig
 • Konstruktör
 • Konsult
 • Kvalitetschef/ -ansvarig
 • Logistikchef/-ansvarig
 • Lärare/Pedagog
 • Marknadschef /-ansvarig
 • Maskiningenjör
 • Miljöchef
 • Montör
 • Operatör
 • Plats- filialchef /-ansvarig
 • Produktchef/-ansvarig
 • Produktionschef
 • Produktion-, drift- och underhållskoordinator
 • Produktionstekniker
 • Projektledare
 • Servicechef
 • Servicetekniker
 • Skyddsombud
 • Studerande
 • Säkerhetschef/-ansvarig
 • Teknisk chef /-ansvarig
 • Teknisk konsult
 • Underhållschef /-ansvarig
 • Underhållsingenjör
 • Underhållsledare
 • Underhållstekniker
 • VD

Fem mässhallar - över 350 utställare

Med utställning i fem olika mässhallar finns här garanterat något för alla, oavsett om man arbetar i driften eller sitter med beslutsunderlag för kommande investeringar. Under fyra intensiva dagar pågår mängder av seminarier, aktiviteter och nätverksträffar.

Vi ses på Underhållsmässan den 31 maj – 3 juni 2022!

Produktgrupper

Fokusområden

9 av 10 rekommenderar andra att besöka Underhåll

ÖVER 350 UTSTÄLLARE

Träffa alla stora aktörer

Över 11 000 besökare