Besöka Underhållsmässan

Mötesplatsen för framtidens hållbara underhåll

Mötesplatsen för framtidens hållbara underhåll

Välkommen till Underhållsmässan

Underhållsmässan är en branschöverskridande mötesplats med fokus på drift- och underhållsverksamhet. Fackmässan hade premiär 1984 och har sedan dess stadigt utvecklats till att vara en modern arena för den senaste teknologin, men också för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling.

 • Träffa branschens viktigaste aktörer.
 • Träffa kollegor och konkurrenter.
 • Hitta smarta lösningar för ett kostnadseffektivare underhåll.
 • Delta i kostnadsfria utbildningar och seminarier.

Vem besöker Underhållsmässan?

BRANSCHER:

 • Avlopp-, avfall och återvinningsindustri
 • Bygg- och anläggningsentreprenad / installation
 • Dataprogrammering- och konsultverksamhet
 • Dator-, elektronik och optikindustri
 • El-, gas-, värme- olch kylindustri
 • Fastigheter/fastighetsförvaltning
 • Forskning & Utveckling
 • Grafisk- och reproduktionsindustri
 • Gruv/mineralutvinningsindustri
 • Gummi- och plastindustri
 • Hamnindustri
 • Inspektion/kontroll
 • Installation av El- och VVS
 • IT- och telecom
 • Kemisk industri
 • Livsmedels- och dryckesindustri
 • Logistik/Lager
 • Läkemedel/Medicinteknik
 • Maskin- och verktygsindustri
 • Massa- och Pappersvaruindustri
 • Media/Kommunikation
 • Metallvaruindustri
 • Motorfordonsindustri
 • Offentlig sektor
 • Parti- agentur och detaljhandel
 • Reparation- och service
 • Råpetrolium- och naturgasindustri
 • Samhällsplanering-, infrastruktur
 • Saneringsindustri
 • Smörjmedel- och smörjteknik
 • Sten-, betong-, glasindustri
 • Stål- och metallindustri
 • Sågverk-, byggnads- och förpackningdindustri
 • Teknisk konsultverksamhet
 • Textil- och beklädnadsindustri
 • Transportmedelsindustri inkl rederier
 • Utbildning
 • Värme, vatten och ventilation
 • Övrigt

BEFATTNINGAR:

 • Arbets- och Teamledare
 • Civilingenjör
 • Driftsingenjörer
 • Driftschef/ansvarig
 • Drifttekniker
 • Ekonomichef/-ansvarig
 • El- / Automationsingenjör
 • Elektriker
 • Enhetschef
 • Fabrikschef
 • Försäljningschef/-ansvarig
 • HR -ansvarig
 • Hållbarhetsansvarig-/ CSR-chef
 • Inköpschef/-ansvarig
 • IT-chef/-ansvarig
 • Konstruktionschef- /ansvarig
 • Konstruktör
 • Konsult
 • Kvalitetschef/ -ansvarig
 • Logistikchef/-ansvarig
 • Lärare/Pedagog
 • Marknadschef /-ansvarig
 • Maskiningenjör
 • Miljöchef
 • Montör
 • Operatör
 • Plats- filialchef /-ansvarig
 • Produktchef/-ansvarig
 • Produktionschef
 • Produktion-, drift- och underhållskoordinator
 • Produktionstekniker
 • Projektledare
 • Servicechef
 • Servicetekniker
 • Skyddsombud
 • Studerande
 • Säkerhetschef/-ansvarig
 • Teknisk chef /-ansvarig
 • Teknisk konsult
 • Underhållschef /-ansvarig
 • Underhållsingenjör
 • Underhållsledare
 • Underhållstekniker
 • VD

Fem mässhallar

Med utställning i fem olika mässhallar finns här garanterat något för alla, oavsett om man arbetar i driften eller sitter med beslutsunderlag för kommande investeringar. Under fyra intensiva dagar pågår mängder av seminarier, aktiviteter och nätverksträffar.

Vi ses på Underhållsmässan den 12-15 mars 2024!

Produktgrupper

Fokusområden