Välkommen att lämna ditt föreläsningsförslag till Underhållsmässan 2024

Gå igenom guiden nedan. Därefter skickar du in ditt förslag.

Gå igenom guiden nedan. Därefter skickar du in ditt förslag.

Välkommen att lämna ditt föreläsningsförslag till Underhållsmässan 2024!

Mötesplatsen har fyra huvudmålgrupper:

 • Underhållschefer, Asset Managers, produktionschefer, tekniska chefer, Hållbarhetschefer
 • Drift- och underhållspersonal, tekniker, anläggningsarbetare, servicetekniker
 • Företagsledning såsom VD, Styrelsemedlem, Ledningsgrupp, Ekonomichefer, Inköpschefer
 • Skyddsombud inom industrin

Öppna scenprogram

I det öppna scenprogrammet kommer det att finnas två öppna scener: Stora scenen och teknikscenen. Din programpunkt kommer placeras på bäst lämpad scen.

 • Stora scenen har fokus på kunskapshöjande seminarier och case med best practice/goda exempel från branschen och från berörda industrier
 • Teknikscenen har fokus på innovationer, nya lösningar, forskning & utveckling. Vidare är det även en arena för företag och organisationer som verkar inom ramen för personlig skyddsutrustning

För att lämna förslag till de öppna scenprogrammen ska nedan kriterier uppfyllas:

 • I första hand prioriterar vi medverkande utställare, organisationer och universitet/lärosäten
 • Förslaget ska innehålla något av de områden som är aktuella på Underhåll 2024

För att få så stor genomslagskraft som möjligt, undvik säljpresentationer. Medverkande företag ombeds att tillsammans med kund presentera aktuella lösningar och erfarenheter om ett specifikt case med relevans inom nedan temaområden. Urvalsprocessen kommer ske i avstämning med programrådet, vidare beslutas vilka som kommer bli en del av det öppna scenprogrammet.

Praktisk information

Varje programpunkt är ca 20 minuter och genomförs som scenpresentation med stöd av PowerPoint. I det fall annat format såsom tidsåtgång, föreläsningsform (t.ex. workshop) önskas så behöver det tydligt framgå i beskrivningen.

På scenen finns ståbord och teknisk standardutrustning med bland annat mikrofon och ljudanläggning samt skärm/duk för presentationer.

Tekniker finns på plats under scenprogrammet.

Exponering av scenprogrammet kommer att ske på digitala på skärmar under arrangemanget samt på webben.

 

Övergripande fokusområden för våra öppna scener

 

Produktivitet

Med uppkopplade fabriker och intelligenta affärssystem erbjuds nya möjligheter att utföra prediktivt underhållsarbete där fel och brister åtgärdas innan de dyker upp. Genom ett framåtlutat utvecklingsarbete och agila affärsmodeller går det att kapa stora kostnader. Med högre tillgänglighet och lägre kostnader blir lönsamheten bättre.

Smart Underhåll / Digitalisering

Den fjärde industriella revolutionen gör att vi står mitt i ett teknikskifte inom industrin. När processer och system kommunicerar direkt ges nya möjligheter att skapa intelligenta, effektiva och hållbara produktionssystem där underhållsinsatserna spelar en avgörande roll. Utvecklingen går snabbt och att skapa en smart fabrik med självlärande system är utmanande på många sätt.

Hållbart underhåll

Hållbart Underhåll står för allt från resurseffektivt utnyttjande till hållbara arbetssätt och metoder. Modern teknik ger nya möjligheter att sätta in underhållet där det behövs och när det behövs. För oss omfattar Hållbart Underhåll dessutom kompetensväxling och kompetensförsörjning över tid – en av industrins kanske viktigaste och mest konkurrensutsatta frågor.

Industriell säkerhet

Digitaliseringen för med sig helt nya affärsmodeller, globala marknadsplatser och arbetssätt som genererar enorma mängder data. Med beroendet av data följer också en utsatthet och behov av tydliga säkerhetsstrategier – cyber security. Tillsammans med branschens aktörer lyfter vi frågeställningar kring såväl industriell säkerhet som personligt skydd, inte minst på Teknikscenen där det finns en återkommande programpunkt inom ämnet varje dag.

Additiv tillverkning

Industriell 3D-printing och additiv tillverkning växer så det knakar och skapar ett allt större intresse inom industrin. Underhållsmässan bevakar den kraftfulla utvecklingen i syfte att på ett branschöverskridande sätt visa hur man kan tillvarata tekniken för ökad tillgänglighet och färre stopp. Utvecklingen är verkligt spännande ur ett underhållsperspektiv. När tekniker för additiv tillverkning blir mer etablerade ökar möjligheten att tillverka reservdelar med högre hållfasthet. Genom 3D-scanning blir det dessutom lättare att snabbt lyckas få fram reservdelar och undvika stillestånd.

Beskrivning av ditt förslag

 • Rubrik
 • Abstrakt (3-7 meningar kring innehållet i sessionen)
 • Namn, titel och bolag på talare/talarna
 • Bild på talare/talarna
 • Bio på talare/talarna
 • Format: Dragning, samtal, panel, workshop, övrigt (vad i sådana fall)
 • Beskrivning (2-5 meningar) kring varför sessionen är något deltagarna bör ta del av och lyssna till

Sessionen ska belysa ett case, idé, problem, utmaning eller lösning för branschen.

Observera att om inget annat är överenskommet så ansvarar varje föreläsare själv för resa, hotell och andra kostnader i samband med föreläsningen.

 

Datum

Följande datum måste respekteras för att din föreläsning skall kunna bli en del av Underhållsmässan 2024.

30 november, sista inlämningsdatum

31 december meddelande om din föreläsning är antagen eller inte

12 – 15 Mars 2024 Underhållsmässans genomförande

Skicka ditt förslag till: Jenny Lans, Content planner, jenny.lans@svenskamassan.se