Välkommen att lämna ditt föreläsningsförslag till Underhållsmässan 2022.

Gå igenom guiden nedan. Därefter skickar du in ditt förslag i nästa steg (om du inte har ett konto behöver du skapa ett för att kunna logga in)

Gå igenom guiden nedan. Därefter skickar du in ditt förslag i nästa steg (om du inte har ett konto behöver du skapa ett för att kunna logga in)

Välkommen att lämna ditt föreläsningsförslag till Underhållsmässan 2022!

Välkommen att lämna ditt föreläsningsförslag till Underhållsmässan, Europas största fackmässa inom drift och underhåll, den 15 – 18 mars 2022 på Svenska Mässan i Göteborg.
Vi planerar att arrangera samtliga föreläsningar med fysisk närvaro av de antagna föreläsarna, dock vill vi informera om att föreläsarens medverkan kan vid behov ändras till en digital närvaro.

Läs igenom denna viktiga guide gällande föreläsningsförslag

Denna guide är skapad som ett stöd för att öka dina chanser att få just din föreläsningspunkt antagen av programrådet. Läs gärna hela denna guide innan du påbörjar registreringen. Antagningen sker löpande så om du redan nu vet vad du vill föreläsa om, vänta inte utan registrera direkt. Läs gärna igenom hela denna guide. Har du någon fråga så tveka inte att kontakta: Anna Jarnö Affärsansvarig, anna.jarno@svenskamassan.se  eller Anna Sandström Content Planner anna.sandstrom@svenskamassan.se. Telefon 031-708 80 00.

För att din föreläsning skall bli antagen så är det vissa grundkriterier som skall vara uppfyllda. Dessa är att föreläsningen skall:

Vara aktuell

Vara icke-kommersiell
I det fall goda exempel skall presenteras så är det troligt att en eller flera kommersiella produkter eller partners har använts. För att föreläsningen då skall kunna genomföras så bör t.ex. kund eller partners genomföra presentationen utifrån infallsvinkeln vad man ville uppnå och hur man lyckades eller inte lyckades nå dit. Om någon är intresserad av vilken produkt som användes så är Underhållsmässans programråd övertygad om att den personen kan ställa frågan till dig som föreläsare i efterhand och få nödvändiga referenser. Även kommersiella aktörer kan få genomföra föreläsningar. Viktigt är då att innehållet är av typen generellt kunskapsinnehåll och att referenser inte görs till egna produkter och lösningar.

Följa de teman som gäller för 2022 års Underhållsmässsa

 • Additiv tillverkning
 • Digitalisering
 • Hållbart underhåll
 • Industriell säkerhet
 • Produktivitet

Observera att om inget annat är överenskommet så ansvarar varje föreläsare själv för resa, hotell och andra kostnader i samband med föreläsningen.

Datum
Följande datum måste respekteras för att din föreläsning skall kunna bli en del av Underhållsmässan 2022.

 • 30 november, sista inlämningsdatum
 • 31 december meddelande om din föreläsning är antagen eller inte
 • 15 – 18 Mars 2022 Underhållsmässans genomförande

 

Ändrar anställning/uppdrag
Meddela omgående så att programrådet kan bedöma om föreläsningen skall utgå eller ej.

Format
Föreläsningarna på Underhållsmässan är som regel 20 minuter och genomförs som scenpresentation med stöd av PowerPoint. I det fall annat format såsom tidsåtgång, föreläsningsform (t.ex. workshop) önskas så måste detta tydligt framgå i inskickad beskrivning.

Beskrivning av föreläsning
Fyll i formuläret, förändringar kan göras efter ansökan och dessa kan i vissa val initieras av Underhållsmässans programråd som ett villkor för att ge föreläsningen utrymme i programmet.

Rubrik
En bra rubrik är ofta det som gör att man väljer att ta del av mer.

Föreläsare
Om du registrerar föreläsningen åt någon annan så kryssa ur rutan och klicka på plustecknet för att lägga till föreläsare.

Kort beskrivning av föreläsningen
Denna beskrivning kommer att användas i programöversikter. Lång och kort beskrivning syns inte samtidigt.

Lång beskrivning av föreläsningen
Här har du en möjlighet att beskriva föreläsningen så att programrådet kan se att just din föreläsning är det som passar in på Underhållsmässan.  Denna fullständiga beskrivning kommer också att publiceras i online-program för den som klickar för att få mer information. Här har du möjlighet att beskriva aktualitet i ämnet och skapa ett intresse hos den potentiella besökaren.

Målgrupp som föreläsningen vänder sig till
Välj här den eller de besökarkategorier som din föreläsning vänder sig till. Du kan välja flera men försök tänk igenom vilka som är mest relevanta. Dessa kategorier kommer användas för att söka i onlineprogrammet.

Nyckelord
Välj här upp till max fyra nyckelord som du anser passar din föreläsning. Dessa nyckelord kommer att användas för sökfunktioner i online-program så välj noga.

Föreläsningens syfte
Detta kan vara den svåraste uppgiften att besvara. Här önskar vi att du redan nu tar ställning till varför du skall hålla en föreläsning på Underhållsmässan. Vad vill du att den som besöker din föreläsning har med sig när din tid är slut? (T.ex. verktyg för implementering, orientering, inspiration, övrigt)

Kunskapsnivå
Då besökarna på Underhållsmässan har olika bakgrundskunskaper så har du här en möjlighet att tydliggöra vilken kunskapsnivå din föreläsningsnivå främst vänder sig till.

 • Introduktion
  Ger en bred överblick över ämnet
 • Fördjupning
  Förutsätter baskunskaper i ämnet
  En kort introduktion kan vara en del av föreläsningen
 • Avancerad
  För de redan kunniga och frälsta
  Introduktion bör ej vara en del av föreläsningen
  Ett större faktainnehåll och ett högre tempo efterfrågas här

 

Språk
Huvudprogrammet är på svenska. Engelska kan dock också accepteras.

Biografi
Här ges en beskrivning av föreläsaren i tredje person.

Underhållsmässan förbehåller sig rätten till antagna föreläsningar. Som föreläsare är du skyldig att säkerställa att:

 • Föreläsningen är i original. D.v.s. författad av dig ensam eller som delförfattare eller att du är ägare/delägare till presentationen.
 • Innehållet har referenser där det är tillämpligt. Plagiat är inte tillåtet.
 • Nödvändiga tillstånd finns ifrån arbetsgivare, kunder och liknande.
 • Alla källor finns angivna

 

Antagen talare ombeds marknadsföra i första hand sitt eget seminarium men även konferensen och mässan i sin helhet.

Sprid programmet och berätta om ditt seminarium på sociala medier och bland kollegor. Gå ut i dina nätverk och bjud in kunder och önskade åhörare via dina kanaler i nyhetsbrev, på LinkedIn, Facebook, Twitter osv.

Alla antagna föreläsare kommer förses med olika typer av marknadsföringsmaterial längre fram.

Parallellt med mässans egen marknadsföring är det viktigt att vi hjälps åt för att sprida budskapet och locka åhörare – tillsammans skapar vi intresse!

Välkommen att lämna ditt föreläsningsförslag till Underhållsmässan 2022.

Gå igenom guiden nedan. Därefter skickar du in ditt förslag i nästa steg (om du inte har ett konto behöver du skapa ett för att kunna logga in)

Gå igenom guiden nedan. Därefter skickar du in ditt förslag i nästa steg (om du inte har ett konto behöver du skapa ett för att kunna logga in)