Prisutdelning på Underhållsmässan


Årets Underhållsledare och ett flertal andra priser inom underhållsområdet kommer att delas ut på Underhållsmässan.

– Hela branschen representeras på Underhållsmässan vilket gör den till en naturlig och perfekt arena att dela ut priserna på, säger Torsten Ekström på Riksorganisationen Svenskt Underhåll, som håller i prisutdelningen.

Föreningens strävan är att öka driftsäkerheten inom svensk industri och påverka samhällsutvecklingen mot en mer hållbar tillväxt där framtida investeringars potentialer tas tillvara på ett bra och kostnadseffektivt sätt.

– En viktig del i detta arbete är att uppmärksamma de som hjälper till med detta.

Flera underhållspriser

På Underhållsmässan delas följande priser ut; Årets examensarbete, Årets underhållsledare och, Stora produktivitetspriset. Dessutom delas ett vandringspris ut till vinnarna i Maintenance Champions League.

– Syftet med Årets examensarbete är att stimulera högre studier, projektarbeten och forskning inom underhåll, driftsäkerhet och Asset Management.

Årets underhållsledare utses av Vetenskapliga rådet. Urvalskriterierna är bland annat baserade på hur underhållet är organiserat inom företaget och hur pass väl underhållsledaren har infört och tillämpat begrepp, metoder och teknik för att nå företagets mål.

Stora Produktivitetspriset kan alla registrerade företag i Norden som levererat underhållstjänster eller produkter till ett annat nordiskt företag vara med och tävla om.

– Maintenance Champions League däremot, är en tävling i underhållskunskap som hålls i vår monter på Underhållsmässan. Det är en rolig och mycket uppskattad tävling där man tävlar i lag om två från varje företag, fortsätter Torsten Ekström

Synen på underhåll ändras

Riksorganisationen Svenskt Underhåll verkar för att peka på underhållets betydelse för svensk industri och kommer i sin monter att informera om verksamheten samt värva nya medlemmar. Ju fler som ansluter sig till föreningen desto mer kan vi göra för svensk industri säger Torsten.

– Synen på underhåll ändras sakta men säkert. Föreningen arbetar aktivt med att ändra bilden från att underhåll är kostnadsdrivande till att det faktiskt är resultatdrivande.

För Riksorganisationen Svenskt Underhåll som kontinuerligt verkar för kunskaps- och erfarenhetsspridning ger Underhållsmässan en bra möjlighet att förmedla budskapet om underhållets betydelse.

– Vi vill möta människor som direkt eller indirekt arbetar med underhåll och öppna upp för samtal. Det är ett uppskattat event som ger mycket tillbaka, både för oss och mässdeltagarna, avslutar Torsten Ekström.