Att attrahera rätt kompetens

Easy-Laser AB, stolt sponsor till aktiviteten Tjejer i industrin på Underhållsmässan 2018, 2018-03-16
Intervju med Sofia Fransson, ansvarig på Easy Laser

Sofia på Easy-Laser– Vi sponsrade aktiviteten Tjejer i industrin för vi tycker det är en otroligt viktig fråga. Jag och min kollega Silje känner att vi vill locka fler kvinnor till branschen och som följd av det har vi startat en jämställdhetsgrupp på företaget som arbetar aktivt med dessa frågor och det handlar om mångfald generellt men också med extra fokus på jämställdhet.

Easy-Laser AB har bland annat tänkt på att visa en bredd i sina annonser när de söker nya medarbetare. Sofia menar att kvinnor och män attraheras av olika saker och det har man tagit hänsyn till i sin marknadsföring.
– Kvinnor kanske tenderar att attraheras av en viss typ av text så som att kvinnor i större utsträckning än män verkligen läser vad det står och reflekterar över om de uppfyller kraven. En man kanske tenderar att mer tänka ”det där kan jag alltid lära mig” menar Sofia.

Sofia berättar vidare att de tittar på sådant som de kan mäta, till exempel bilder på kvinnor i deras marknadsföringsmaterial och betydelsen av att ha med kvinnor till exempel i deras monter på mässor.
– Vi tror att om kvinnor ser andra kvinnor i detta yrke så kan de lättare tänka sig in i rollen och se sig själv i en potentiell yrkesroll säger Sofia.

Easy-Laser arbetar även med utbildningar och utbildningsmässor för att attrahera rätt kompetens. De var nyligen med på Chalmers arbetsmarknadsdag CHARM som är en del av strategin. Sofia berättar också att hon tror på att försöka påverka männen på de beslutsfattande positionerna och få dem att uppmärksamma problematiken.
– Jag tror man har mycket att vinna på det. Det är på många sätt en traditionell bransch och att det kan finnas ett synsätt att det skall vara på ett visst sätt. Jag tror att kan man lyfta fördelarna med att ha en stor mångfald utifrån flera infallsvinklar så är det bara en tillgång.