En idealisk plattform för inspiration och nya lösningar

Peter RockedahlPeter Rockedahl, teknisk direktör på Moelven Industrier, besökte Underhållsmässan ochMaintenance Summit tillsammans med sina kollegor under två dagar i mars 2018. Syftet var attinspireras och hitta nya lösningar, samt umgås med andra som arbetar med underhållsfrågor. I samband med konferensen deltog de på ett studiebesök till SKF’s nya fabrik som arrangerades av mässan.

– Det var intressant att få ta del av hur SKF har klarat sina utmaningar och väldigt spännande att seden uppdaterade 4.0 maskinparken. Det blev en bra inspiration för vårt fortsatta arbete på Moelven,berättar Peter. Vi försöker själva skapa en digitaliserad fabrik med visionen att närma sig en fabriksstandard liknade SKF, med få avbrott och stopp. Så det var berikande att få exempel av någon som har kommit så långt, även om det är en annorlunda produktion. Vi har såklart olikautgångslägen, men väldigt intressant att se hur SKF har fått ner stopptiderna och tagit robotiseringentill en helt ny nivå, fortsätter Peter.

– Underhållsmässan är sannerligen en plattform där vi kan hämta inspiration, få bra exempel från andra som står inför samma utmaningar och samtidigt bidra med egna erfarenheter. Vi är flera kollegor som besöker mässan tillsammans för att ta del av nyheter och teknisk information utifrånvåra olika perspektiv. På plats benchmarkar vi olika leverantörer med varandra, samt får bekräftat att de leverantörer vi arbetar med är ”up to date” och har den bästa lösningen för oss. Vi förbereder oss väl genom att sätta mål och agenda inför besöket och samlas internt efteråt för att utvärdera vad vi har fått för insikter. Det blir tidseffektivt att djupdyka i våra underhållsstrategier under en begränsad tid och vi nördar ner oss ordentligt för att skapa bästa möjliga resultat, berättar Peter.

– Vår vision är att förflytta oss från ett reaktivt till ett proaktivt underhållsarbete. För detta krävs att vi implementerar ny teknik för ett tillståndsbaserat underhåll, att vi samlar data om hur maskinerna mår så att vi kan reagera i rätt tid och med rätt insats. Vi har påbörjat denna förflyttning och ser vissa framsteg. Vi är fortfarande i starten och har löst delar av tekniken samt hur vi ska koppla ihop tekniken, nu står vi inför en spännande resa för att komma vidare.

Peter Rockedahl berättar att den organisatoriska delen också är en utmaning. Det gäller att utveckla organisationen parallellt med underhållsarbetet, exempelvis genom att arbeta synkroniserat mellan operatör och underhållsavdelningen. Människorna i organisationen är den viktigaste resursen för att få bästa resultat, så det gäller att vidareutveckla och kompetensutveckla personalen för att kunnafölja med i utvecklingen.

– Att ta hand om maskinparken står givetvis högt upp på agendan. Vi måste vårda våra maskiner för att förbättra tillgängligheten och minska våra stopptider. Det ökar i sin tur produktionsvolymerna på ordinarie driftstid. Hela ledningen på Moelven är medveten om vikten av ett framgångsrikt underhållsarbete vilket gör att vi verkligen kan satsa på vår underhållsstrategi, avslutar en nöjd PeterRockedahl.

Underhållsmässan och konferensen Maintenance Summit arrangeras jämna år i Göteborg. Nästa datum att lägga på minnet är den 10-13 mars 2020.