Teknikskifte med målsättningen driftsäker produktion

Industri 4.0, smart maintenance, digitalisering, prediktivt underhåll, industriell revolution…
Ingen kan ha undgått att det sker ett teknikskifte inom industrin, inte minst inom underhåll och produktion. Målet är givetvis en hög effektivitet och driftsäker produktion. Men hur går man från en luddig vision till konkreta lösningar?

Vi frågade en av aktörerna inom branschen, OPTIWARE, som erbjuder smarta lösningar för att strömlinjeforma produktionen och underhålla investeringar i anläggning och utrustning. Det var i samband med förra Underhållsmässan som OPTIWARE lanserades i samband med sammanslagningen av API Maintenance Systems och AXXOS.

Vi får veta att många branscher i stor utsträckning automatiserat maskiner och processer till den nivå som beskrivs som Industri 3.0. Det nya mantrat för nästa industrialiseringsera är en fullständig digitalisering av alla produktionstillgångar samt integration av både vertikala och horisontella värdekedjor i ett enda digitalt ekosystem.

– Det är otroligt viktigt att sömlöst kunna integrera, analysera och kommunicera data. Det är i sin tur beroende av ett brett register av integrerade nätverk och tekniker för att skapa värde och driva konkurrenskraft, menar Patrik Haldén, Director EAM Nordics på OPTIWARE.

OPTIWARE erbjuder programvaror för just underhåll och uppföljning i syfte att optimera sina kunders produktion.

– Vi hjälper helt enkelt kunderna att ta kontroll på både anläggning, underhållsprocess och drift genom att erbjuda verktyg som samlar in data, skapar relevanta beslutsunderlag samt visualiserar och delar information, berättar Patrik.

OPTIWARE medverkar på Underhållsmässan 2020 den 10-13 mars. Läs mer om Optiware här ».