Hallå där! Sandra Mattsson på RISE

Den 10-13 mars arrangeras Underhåll 2020 och en av nyheterna är tät samverkan med flera av de aktörer inom industrin som jobbar med kompetensförsörjningsfrågan, inte minst för att locka till sig fler kvinnor. Vi har tagit pulsen på Sandra Mattsson, RISE, för att höra lite hur hennes tankar går inför Underhållsmässan.

Sandra_Mattsson_RISEHej Sandra!
Du medverkade ju nyligen som talare under Women Power på Hannover Messe. Vad tar du med dig från konferensen och vad ser du som angeläget att diskutera på Underhållsmässan i mars, baserat på svensk industris förutsättningar och behov av rätt kompetens de kommande åren?

– Hej! Sverige har kommit långt och det var roligt att se att det lyftes under Women Power konferensen, t ex via ett panelsamtal där Anders Ygeman uttalade sig om Sverige som den första feministiska regeringen. Vi är ett framgångsland jämfört med Tyskland! När jag ser mig om i industrin så känner jag också att vi är på rätt spår. Däremot saknar vi språket och metoden för att verkligen kunna dra nytta av vår mångfald. Istället så motarbetar vi den på många sätt. Så för att möta framtida utmaningar med digitalisering, med kompetensbrist, med ohälsa på arbetet och med arbetsplatser som ej klarar funktionsvariation så måste vi möta vår personal och börja arbeta strukturerat med inkludering och mångfald. Hur man gör det kommer vi att prata mer om på Underhållsmässan, tillsammans med inbjudna partners i programmet.

Redan den 4 juni i år arrangerar RISE och FKG genom Produktion 2030 en workshop inom ämnet. Läs mer och anmäl dig här »