Så skapade Kopparbergs ett vinstgivande underhåll

Den långsiktiga underhållsplanen lyckades över förväntan. Resultatet: kraftigt förbättrad produktivitet och sänkta kostnader för underhåll. Den tekniska tillgängligheten är idag 94%!
– En effekt som vi i de bästa av världar inte kunnat hoppas på, säger Jimmy Öberg, teknikchef på Kopparbergs Bryggeri.

kopparbergsI fjol utsåg riksorganisationen Svenskt Underhåll Jimmy Öberg till Årets underhållsledare 2018 i samband med Underhållsmässan i Göteborg. Utmärkelsen baseras på de enastående resultat som Kopparbergs uppnått sedan satsningen inleddes för fem år sedan.
– Visionen var att skapa en produktion i världsklass. Men för att komma dit var vi tvungna att skapa ett underhåll med full kontroll, säger Jimmy Öberg.
Med den utgångspunkten skapades en handlingsplan, som skulle leda fram till ett smart och mer tillståndsbaserat underhåll med hög precision.
– Jag anser att det är väldigt viktigt att definierar vart man vill någonstans. För att kunna följa upp och mäta effekterna. Det har vi haft nytta av hela vägen.
– Vi investerade i API-pro, ett underhållssystem där vi kan rapportera och ta ut nyckeltal och nyckeldata. Det har varit en stor del i att vi har lyckats.
När satsningen inleddes 2012 var oönskade produktionsstopp vanliga. Den tekniska tillgängligheten låg på 50%. Sedan dess har den nästan fördubblats: i fjol var den 94%.

Med det nya uppföljningssystemet RS-produktion kan man koda alla stopp.

– Tidigare var hela vår organisation uppbyggd för att lösa akuta problem. Man gick två och två och så fort det blev problem sprang man dit och lagade det. Det fanns inga resurser för att ta reda på varför det hände, minns Jimmy.
I förändringsarbetet gick man till botten med problemen. Via så kallade rotorsaksanalyser tog man reda på vad som skett – och såg till att det inte hände igen. Byggde bort problemen, helt enkelt.
– Då kunde vi också frigöra alltmer tid för både produktion och underhåll. Det betydde också att vi kunde öka graden av insourcing. Vi tog hem arbetsuppgifter som tidigare var externa.
– Mervärdet blev att vi internt kunde bygga kunskap och erfarenhet som nu utnyttjas för det dagliga förebyggande arbetet. Vi jobbar idag betydligt närmare produktionen och operatörerna. Med gott resultat.

Jimmy Öberg ger ett talande exempel:
– Vi har en fyllmaskin som vi tidigare stannade en vecka om året för att renovera. Nu har vi optimerat underhållet så att vi bara behöver göra underhållsstoppet vartannat år, vilket innebär en besparing på 800 000 kr/år. För att mäta förbättringsarbetet används en CRT-modell (Cost Reduction Tracker), där alla besparingar och effektiviseringar utvärderas.
– Trenden för vår totala underhållskostnad är stabilt nedåtgående. För 2018 underskreds budgeten, berättar Jimmy. Den ökade digitaliseringsgraden bidrar till framgången. Jimmy är övertygad om att det är rätt väg att gå – och att vara vaken för alla nyheter.
– Därför är det också givet för oss på Kopparbergs att besöka Underhållsmässan. Där brukar vi få både idéer och inspiration, säger han.
– 2020 tror jag att smart underhåll, systembaserade lösningar på IoT och mätutrustning på maskinerna, kommer att vara ännu mer i fokus. Då blir det ännu tydligare hur den digitala tekniken verkligen kan underlätta för hela underhållsorganisationen.

Underhållsmässan arrangeras 10-13 mars 2020 i Göteborg.

För mer info besök underhall.se.