Tag chansen att nominera - Branschens viktigaste priser delas ut på Underhållsmässan!

På Underhållsmässan den 10 – 13 mars delas en rad av branschens viktigaste priser ut. Nu har du chansen att ansöka själv eller nominera någon annan till tävlingarna Årets Underhållsledare, Årets Examensarbete och Stora Produktivitetspriset. Sista ansökningsdag är den 31 oktober. I samband med Underhållsmässan 2020 anordnas även tävlingen Maintenance Champions League.

Årets Underhållsledare
Syftet med denna utmärkelse är att uppmärksamma förebilder inom branschen. Vid Underhållsmässan 2018 delades priset ut till Jimmy Öberg, Kopparbergs Bryggeri.
Underlaget till Årets underhållsledare 2020 ska bestå av en mycket utförlig rapport om den sökandes utveckling av underhållsverksamheten med avseende på metodik samt viktiga mål som har uppnåtts de senaste åren.
Vinnaren i denna kategori nomineras per automatik till den europeiska tävlingen Euro Maintenance Manager of the Year award.

Underhållsmässan-2018
Årets Underhållsledare 2018; Jimmy Öberg från Kopparbergs Bryggeri.

Årets Examensarbete
Syftet med utmärkelsen är att stimulera högre studier, forskning och utveckling inom området underhåll och driftsäkerhet. Studerande som har utfört ett examensarbete inom detta område på en av Sveriges högskolor eller universitet inbjuds att delta i tävlingen.
Examensarbetet ska vara genomfört och godkänt under åren 2018 – 2019. En jury, bestående av representanter från högskola, universitet och svensk industri kommer sedan att bedöma bidragen.
Vinnaren i denna kategori nomineras per automatik till den europeiska tävlingen Master Thesis Award.

Stora Produktivitetspriset
Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma genomförda insatser inom underhåll som har resulterat i ökad lönsamhet hos leverantörens kunder. Det är ett nordiskt leverantörspris som har delats ut vartannat år sedan 1990. Vid Underhållsmässan 2018 delades priset ut till Bauer Watertechnology.
Priset är tänkt att stimulera leverantören och dess köpare av underhållstjänster och underhållsprodukter för att bl.a. sprida kunskapen om ett resultatdrivet underhåll och tydligt visa underhållsnyttan i ekonomiska termer.
Det övergripande kriteriet vid utvärderingen av det inlämnade tävlingsbidraget är en verifierad ökad lönsamhet utifrån kundens perspektiv. Ansökan blir därmed ett mått på företagens kunskaper om effekterna av de levererade underhållsinsatserna.

Maintenance Champions League
Detta är en tävling i underhållskunskap som genomförs vid Underhållsmässan den 10 – 13 mars 2020. Tävlingen sker under två dagar och det är kostnadsfritt att delta. Varje lag ska bestå av två personer från det representerade företaget.
De tävlande lagen ska svara på ett antal flervalsfrågor, baserade på de europeiska specifikationerna från EFNMS för underhållsteknikers kunskaper.
Prisutdelningar

Prisutdelning i alla ovanstående kategorier sker i samband med Underhållsmässan i Göteborg, den 10 – 13 mars 2020. Program och hålltider presenteras inom kort på underhall.se.

Praktisk information
Läs mer om ansökan för:
Årets Underhållsledare
Årets Examensarbete
Stora Produktivitetspriset
Maintenance Champions League

Anmälan skickas in snarast, men senast den 31 oktober till info@svuh.se.