Stoppet som säkrar Preemraffs produktivitet

Håkan Hermansson. Fotograf: Anna Sigvardsson

Vart sjätte år släcks hela Preems raffinaderi i Lysekil ner för revision.
I september var det återigen dags för en paus i produktionen för underhåll och investeringar.
– Vi gör detta för att säkra hög produktivitet, effektivitet och lönsamhet, säger revisionsstoppchefen Håkan Hermansson.

Revisionsstopp av den här storleken kräver infrastruktur och logistik av gigantiska mått. Höstens stopp pågick i totalt 67 dagar, inklusive nedsläckning och uppstart. Under den tiden var över 2 400 personer på plats och jobbade med revisionen. Bara projektorganisationen som Håkan Hermansson leder bestod av 300 personer.
– Det är ett myndighetskrav att göra revisionen och vart sjätte år måste vi besiktiga all vår tryckbärande utrustning. Gör vi inte det får vi körförbud. Ett revisionsstopp är för raffinaderiet vad besiktningen av bilen är för oss privatpersoner, säger Håkan Hermansson, som arbetar heltid med stoppen på raffinaderierna i Lysekil och Göteborg.

Mycket förberedelser krävs
Planeringen för höstens stopp har pågått länge. För Håkans del startade arbetet redan två år innan man tryckte på stoppknappen.
– Det är väldigt mycket förberedelser som krävs innan vi kommer till själva inspektionen. Logistiken att få 2 400 personer att äta, byta om och ta sig till och från raffinaderiet är en enorm utmaning i sig. Men vår största och viktigaste utmaning är säkerheten. Den går före allt annat. Vi jobbar intensivt med ett förebyggande säkerhetsarbete och med täta avstämningar flera gånger varje dag.
Under revisionen tas inspektörer in för att exempelvis röntga och göra sprickindikeringar. En stor del av alla rör inne på raffinaderiet inkluderas i den noggranna genomgången.
– Vi öppnar upp all utrustning, gör rent och bygger ställningar invändigt för att ge våra besiktningsentreprenörer den tillgång som behövs. När vi ändå har släckt ner hela raffinaderiet, tömt det på kolväten, gjort det trycklöst och rengjort allt passar vi på att göra reparationer och underhåll av utrustning som vi inte kommer åt att göra under drift, säger Håkan Hermansson.

Budget på två miljarder
Det pågår med andra ord tusentals små och stora jobb samtidigt under stoppet. Dygnet runt. Förutom underhållsarbeten görs även installationer av ny utrustning – i vissa fall handlar det om investeringar i 100-miljonersklassen.
Totalbudgeten för revisionsstoppet är på över två miljarder kronor, då är även produktionsbortfallet inräknat. Och det är viktigt att tidplanen håller. Varje extra oplanerad stoppdag kostar Preem upp till tio miljoner kronor i utebliven produktion.
– Kortsiktigt är det enorma summor. Det är en ansträngning kassamässigt att klara de 855 miljoner kronor, som är stoppbudgeten för själva underhållsdelen. Alla investeringsprojekt hanteras i egna budgetar.

Löpande underhållet viktigast
När revisionen är gjord märks de positiva effekterna direkt, särskilt när det gäller produktiviteten.
– När vi startar upp efter ett underhållsstopp, eller som i detta fall ett större revisionsstopp, är raffinaderiet som en helt nyservad bil. Allt kan gå på maxkapacitet utan några ”hostningar”. En del av det stora produktionsbortfallet tar vi därför igen under den första tiden efter ett stopp. Men det ska sägas att det är det löpande underhållet som håller uppe vår produktivitet och lönsamhet på sikt.
Det är också det smarta löpande underhållsarbetet som är nyckeln till att lyckas med ett stopp av den här storleken menar Håkan Hermansson.
– Planeringen är jätteviktig och det underhållsarbete som görs under drift i vardagen måste hålla högsta klass. Det gör allt lättare och effektivare under själva stoppet. Vi bedriver en blandning av förebyggande underhåll där vi servar och byter ut saker innan något går sönder och avhjälpande underhåll de gånger något faktiskt är trasigt. Det finns ett slags optimalt nirvanatillstånd som vi eftersträvar där vi får en bra balans mellan de båda världarna.

Produktivitet och lönsamhet är ett av Underhållsmässans fokusområden då mässan arrangeras 10-13 mars 2020 på Svenska Mässan i Göteborg. Håkan Hermansson medverkar som en av talarna onsdagen den 11 mars. Då berättar han mer om utmaningarna kring revisionsstoppet och vad som krävs för att lyckas med ett stopp av denna storlek. Mer information om Underhållsmässan och dess program hittar du här www.underhall.se

Håkan Hermansson talar på Underhållsmässan den 11 mars, läs mer om seminariet ”Storstoppet på PREEMRAFF i Lysekil” »


Stoppet i siffror:
+2 000 000 000 kronor kostar revisionsstoppet totalt
345 000 koppar kaffe går åt
3 000 ton ställningsmaterial byggs upp
2 400 personer arbetar med stoppet
67 dagar pågår revisionsstoppet

 

Håkan Hermanssons fem kritiska framgångsfaktorer för ett storstopp:
1. Säkerhet. ”Det är verkligen A och O och går före allt annat. Ingen ska skada sig på sitt jobb. När vi sätter igång efter stoppet måste anläggningen vara riktigt hopskruvad. Har vi arbetat säkert får vi med oss kvaliteten och en smidig uppstart på köpet.”
2. Planering och förberedelse. ”Allt handlar om att ha gjort rätt förberedelsearbete. Utan det lämnas för mycket åt slumpen.”
3. Detaljarbete. ”Där bor ju djävulen, sägs det. Man måste ha koll på alla smådetaljer, det är där som det annars brukar gå fel.”
4. Organisationsbyggnad. ”Få ihop gänget som ska göra jobbet. Vi är 300 personer på Preem som leder arbetet och driver stoppet framåt. Fungerande samarbeten är ett måste.”
5. Kommunikation och information. ”Vi har alla olika bakgrunder och infallsvinklar. För att få ut max av varandra måste det finnas plats för dialog och informationsutbyte.”

Hämta din kostnadsfria entrébiljett här