En säker arbetsplats är en bra arbetsplats

Monika-Sammelin_LKABHos LKAB står säkerhet högt på agendan. Ett långsiktigt arbete med förändrade beteenden har lett till minskat antal allvarliga olyckor. 

– Det gäller att jobba kontinuerligt med arbetsmiljö, säger Monika Sammelin, som är avdelningschef för malmförädling i Malmberget.

LKAB är Europas största järnmalmsproducent och har sin bas i Norrland. Monika Sammelin arbetar i Malmberget där hon och hennes kollegor dagligen sätter säkerheten främst.

– Det är jätteviktigt att vi alla känner oss trygga på vår arbetsplats. En säker arbetsplats är en bra arbetsplats. Detta är en självklarhet!

Satsade på säkerheten först

För att lyckas med säkerhetsarbetet krävs bland annat bra löpande underhåll, kontinuerlig översyn av anläggningarna och att bra rutiner och kommunikation finns på plats, menar Monika Sammelin.

– Vi vet att cirka 80 procent av alla våra olycksfall beror på osäkra handlingar som exempelvis felaktigt val av verktyg och medvetet avsteg från rutiner, alltså sådant man själv kan påverka och undvika.

För att minska antalet olyckor började LKAB för ungefär tio år sedan satsa på ett utvecklingsprogram för säkerhetsarbete – Säkerheten först.

– I början var det mycket fysiska faktorer som åtgärdades. En hel del av våra anläggningar byggdes om för att bli säkrare. Vi har gått vidare och är ännu mer proaktiva i dag och jobbar mycket med utbildningar, säkerhetsrundor och riskidentifiering för att försöka förutspå vad som kan inträffa, berättar Monika Sammelin.

Alla har ett eget ansvar

Som ett led i arbetet med Säkerheten först inleds till exempel alla möten hos LKAB med en kort säkerhetsgenomgång, bland annat för att klargöra utrymningsvägar vid en incident.

– Vi pratar om säkerhet varje dag. Säkerheten är på vår agenda på riktigt. Det är ett effektivt sätt att hela tiden hålla oss uppdaterade.

En fungerande säkerhetskultur kan innebära många saker. LKAB har satsat på att alla medarbetare ska förstå och agera med stort eget ansvar för säkerheten.

– Det är ett av de bästa verktygen för att minska riskfyllt beteende. Alla måste inse att de har en viktig roll i det här arbetet, säger Monika Sammelin.

Bergmekaniker
Bergförstärkning. På bilden sätter en bultrigg in bultar i vägg och tak för att förstärka berget.
Fotograf: Fredric Alm/LKAB

Skyddsombuden en framgångsfaktor

Hon lyfter speciellt skyddsombuden som en framgångsfaktor i arbetet med säkerhet. Det arbetar sammanlagt runt 1 200 personer på LKAB i Malmberget, 500 av dem ovan jord och totalt är 70 av dem skyddsombud.

– Alla våra arbetsplatser ska ha egna skyddsombud. Engagemanget är högt och de kommer med jättebra synpunkter och råd. Skyddsombuden är viktiga öron och ögon ute i verksamheten. De uppskattas både i vår egen organisation och hos entreprenörer, säger Monika Sammelin.

LKAB:s säkerhetsarbete har skapat förändring och förbättringar som har gett konkreta resultat.

– Bland annat har antalet olyckor med längre frånvaro minskat under den senaste tioårsperioden. Målet är att komma ner till noll olycksfall med frånvaro och det krävs hårt arbete och stort engagemang från alla för att nå dit.

 

Fem steg till en säker arbetsmiljö:

  1. Arbetsmiljövärderingar. ”Det är viktigt att vi delar samma syn och värderingar om hur vi jobbar på LKAB.”
  2. Utbildning/kompetens. ”När grunden sitter är det lättare att göra rätt.”
  3. Kommunikation. ”Det är bra att kommunicera på flera olika sätt för att få fram budskapet.”
  4. Riskhantering. ”Vi tänker till först och utför sedan. Vi tillämpar 30-sekundersregeln, att man stannar till och tänker i 30 sekunder innan man utför ett jobb.”
  5. Aktiviteter för förbättrad arbetsmiljö. ”Det är viktigt att ha en långsiktig plan med delmål som följs upp.”

 

Säkerhet är ett av Underhållsmässans fokusområden då mässan arrangeras 10-13 mars 2020 på Svenska Mässan i Göteborg. Under Skyddsombudsdagarna kommer Monika Sammelin tillsammans med Lars Olausson, som är huvudskyddsombud i Malmberget, att prata om LKAB:s säkerhetsarbete. Mer information om Underhållsmässan och dess program hittar du här www.underhall.se

Hämta din kostnadsfria entrébiljett här.