Förändrat beteende är den största utmaningen

Sara-Davidsson-MidrocIndustrin står inför två stora omställningar – att digitalisera sina processer och att arbeta mer hållbart. Sara Davidsson, hållbarhetschef på Midroc, menar att den största utmaningen är att förändra perspektiv och värderingar.

Vår påverkan på klimatet överskuggar det mesta i dag. Men klimatfrågan är tätt sammankopplad med mycket annat som industrin behöver lösa för att klara av omställningen.

– Den stora utmaningen är att så snart som möjligt hitta en väg att balansera ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv, som gör att vi tycker det är värt att ändra det sätt vi skapar lönsamhet på i dag, säger Sara Davidsson, som har mångårig erfarenhet från industrin och verksamhetsutveckling, och fortsätter:

– Man måste våga välja väg. På Midroc vill vi göra positiv skillnad genom att både jobba med våra interna processer och hållbarhet kopplat till våra affärer.

Klokt att investera i smart underhåll

Smart underhållsarbete och nya tekniska lösningar är sätt att angripa utmaningarna. I byggprojekt och i underhållsarbete hos sina beställare använder Midroc digitala hjälpmedel som förenklar arbetet och bidrar till ökad säkerhet, minskad risk för miljöförstörande utsläpp, bättre kvalitet i produktionen och färre fel.

– Underhåll kan vara allt från reaktivt underhåll till kritikalitetsbaserat, förebyggande underhåll. Utifrån ett livscykelperspektiv är rätt planerat och rätt genomfört underhåll en klok investering, som både kan bespara våra kunder obehagliga miljöskulder och bidra till ökad produktivitet och lönsamhet.

Kan inte bara lita på tekniken

Digitala lösningar kommer att bli viktiga verktyg i omställningen, om de används medvetet och på rätt sätt. Men vi kan inte bara förlita oss på teknik, menar Sara Davidsson.

– Vi måste också förändra beteenden! Forskningen är överens om att det behövs utsläppsminskningar. Vi behöver arbeta lokalt och globalt med alla delar som skapar utsläpp. Det kan vara nya produktionsmetoder, förändrade transportmönster och nya konsumtionsmönster. Bara byggbranschen står för 20 procent av Sveriges utsläpp av koldioxid. Det löser vi inte med enbart underhåll.

Börja i det lilla och våga välja bort

Sara Davidsson har förståelse för att man kan känna frustration inför den stora omställning som krävs. Hon rekommenderar företag att börja i det lilla och göra små förändringar i rätt riktning. Som organisation måste man våga välja bort och konkret arbeta med de prioriteringar man har gjort. När Sara Davidsson blickar mot framtiden tror hon att det kommer att märkas vem som fokuserar på vad.

– Hållbarhetsfrågor kommer att ta allt mer plats i vissa styrelserum medan andra har siktet inställt på kortsiktiga vinster. Det gläder mig att läsa om företag som kommer med initiativ och konkreta investeringsförslag. Där det pågår en dialog mellan forskare, näringsliv och politiken. Tidigare mål som att ensam kontrollera en marknad kanske måste ersättas av samarbeten och gemensamma lösningar och överenskommelser.

Hållbarhet är ett av Underhållsmässans fokusområden då mässan arrangeras 10-13 mars 2020 på Svenska Mässan i Göteborg. Den 11 mars bjuder Checkproof och Midroc in röster från industrin för att i ett panelsamtal diskutera de stora omställningarna. Sara Davidsson leder samtalet. Mer information om Underhållsmässan och dess program hittar du här www.underhall.se

Hämta din kostnadsfria entrébiljett här