Kombination av tekniker kan hindra framtidens cyberattacker

Essy-DahlinAI och blockchain bidrar till effektivare processer, lägre kostnader och större säkerhet. Enligt Essy Dahlin, Digital Strategy Advisor på Sogeti, är en kombination av teknikerna det enda som kommer att kunna hålla ute hackers i framtiden.

Hur stora är kostnaderna för driftstopp inom industrin?

– Gartner räknar med att kostnaderna för driftstopp för fabriker uppgår till cirka fem procent av dess produktivitetskapacitet, men att många förlorar så mycket som 20 procent. Och det handlar inte bara om de direkta kostnaderna – driftstopp orsakar även merkostnader för bland annat administration, material och förlorade intäkter. Det kan även orsaka sena leveranser och på längre sikt påverkar det sannolikt varumärket negativt. Man kommer med andra ord lätt upp i stora summor om man tittar på totalen. International Society of Automation uppskattar kostnaden för industriella driftstopp globalt till 647 miljarder dollar varje år.

På vilket sätt kan AI förutspå och förebygga driftstopp?

– AI är både ett paraplybegrepp för en mängd olika tekniker och ett konceptuellt begrepp för maskiner som lär sig och agerar som människor. Det vi använder oss till vardags är det förstnämnda, även kallad smal AI, där tekniker som computer vision, deep learning och machine learning ingår. Inom förebyggande underhåll handlar det mycket om att analysera data för att identifiera hur olika maskiner beter sig innan de brakar ihop. Då kan systemet varna så att man hinner byta ut en komponent i god tid. Om underleverantörer kopplar in sig på systemet kan även de få förhandsinformation om att en ny komponent behövs och kan leverera den i tid.

En annan teknik med stor potential för industrin är blockchain. Hur fungerar det?

– Kortfattat handlar det om något som kallas Distributed Ledger Technology. Det är ett nätverk av olika datorer som kallas noder som verifierar varje ny transaktion i databasen. Det finns med andra ord en inbyggd säkerhet i själva nätverket. Genom blockchain kan man koppla på olika moment i ett ekosystem där många parter är involverade och skapa ett kommunikationsramverk.

Hur kan tekniken användas för att skapa värde?

– Blockchain gör det möjligt att spåra både råmaterial och produkter längs hela logistikkedjan. Du kan få omedelbar information om produkterna uppfyller vissa krav, har kommit i rätt tid och är på rätt plats. Allt högre krav på miljömedvetenhet och etiska tillverkningssätt gör det extra viktigt med spårbarhet. Blockchain kan också hjälpa till att fastställa om en viss maskin har fått den service den ska få i enlighet med regelverk och avtal.

Vad händer om man kombinerar AI och blockchain?

– AI och blockchain kommer att gå hand i hand när det handlar om att öka säkerheten. Med en blockchain-plattform kan du öka din säkerhet i datan, eftersom alla noder måste vara överens. Machine learning används för att hitta och förebygga bedrägerier. Lägger man ihop machine learning och blockchain får man oerhört starka modeller. Jag tror personligen att kombinationen av teknikerna är det enda som kommer att klara av framtidens cyberattacker.

Hur ska företag tänka kring cybersäkerhet och de nya teknikerna?

– Enligt en undersökning från 2018 är 81 procent av de tillfrågade tillverkningsföretagen oroliga över säkerhetsriskerna som digitaliseringen för med sig, till exempel i en smart fabrik som är uppbyggd kring IoT, men bara 37 procent tror att deras interna säkerhetsprogram är effektiva. Det är absolut allvarligt. Men du har egentligen inte något val – om du inte digitaliserar kommer du vara utkonkurrerad inom några år. Man måste i stället vara fullt medveten om riskerna och hantera dem därefter. I takt med att man digitaliserar sina kärnprocesser så kommer cybersäkerhet vara en allt viktigare kärnkompetens.

Säkerhet är ett av Underhållsmässans fokusområden då mässan arrangeras 10-13 mars 2020 på Svenska Mässan i Göteborg. Essy Dahlin är en av huvudtalarna på konferensen Maintenance Summit som arrangeras gemensamt av Underhållsmässan och Riksorganisationen Svenska Underhåll. Mer information om Underhållsmässan och dess program hittar du här underhall.se

Läs mer och boka dig till Maintenance Summit här »