På AstraZeneca får underhållet ta plats i besluten

jerry-johansson

Digitalisering handlar till 90 procent om människor och 10 procent om teknik. Därför är ledarskapet oerhört viktigt, menar Jerry Johansson som är Head of Engineering, Maintenance & Asset management på AstraZeneca i Södertälje.

Hur arbetar AstraZeneca med digitalisering och underhåll?

– Eftersom vi har väldigt höga kvalitets- och dokumentationskrav på oss samlar vi in mycket information i våra databaser. Den informationen kan vi sedan använda oss av. Vi har med andra ord bra existerande system för att samla in data. Tack vare vanliga sensorer som sitter i processen har vi lyckats hitta saker och sett samband som vi inte såg innan. Vi har till exempel sett att vi skulle kunna ha identifierat ett pumphaveri 50 dagar innan pumpen gick sönder. Så vi ser att tekniken fungerar, och är beredda att testa i större utsträckning. Fler digitala lösningar inom underhåll ligger runt hörnet.

Vad ser du för hinder längs vägen?

– En av de stora utmaningarna är att förstå vad det är vi ser. Grundproblemet är fortfarande människan och våra begränsningar. Förstår vi inte basen, till exempel hur en maskin fungerar, kan vi inte heller tyda signalerna vi hittar. Digitalisering handlar till 90 procent om människor och 10 procent om teknik.

Hur får man med människorna på resan?

– Det är här ledarskapet kommer in. Vi måste vara lagom visionära och driva utvecklingen framåt genom att utmana, stimulera och motivera våra medarbetare. Sedan måste vi ledare våga släppa taget. Jag tycker att vi är bra på det på AstraZeneca, vi kan och ska inte göra allt själva som ledare. Vi vågar också utmana våra processer och arbetssätt.

På vilket sätt skapar bra ledarskap förutsättningar för bra underhåll.

– På AstraZeneca har vi en vision att vi inte ska ha haverier på grund av bristande underhåll. Vi kommer att ha haverier, men då har vi valt att köra mot haveri. Ledarens roll är att hela tiden coacha och leda för att ta oss mot visionen. Det är till exempel viktigt att komma tillbaka efter ett haveri och ställa sig frågan varför det hände. Det jobbar vi mycket med, att koppla ihop visionen med vardagen.

Astra-ZenecaVilka utmaningar ser du framöver?

– Hur ska vi kombinera vi den digitala resan med BAU (business as usual)? Hur kan vi vända spiralen, att hitta tid till att göra förändringar innan vi har sparat tid? Man måste ha klart för sig att digitalisering kostar resurser och man måste våga satsa. Det är först då man kan accelerera den digitala resan. Den stora utmaningen är hur vi ska få upp det på agendan och hur vi kan motivera investeringar i underhåll/digitalisering. Hur vrider vi fokus från underhållsbudgeten till en förståelse för underhålls påverkan på företagets resultat.

Har ni lyckats med detta på AstraZeneca?

– Detta är inte helt lätt, men jag tycker att vi är på väg åt rätt håll. Framför allt tar underhållsverksamheten en allt större plats i besluten. Vi förstår att underhåll är viktigt, även om det inte alltid är högst på agendan. Mitt uppdrag är att flytta fram det på agendan, och att få verksamheten att öka förståelsen för hur funktionen av komponenten/systemet påverkar helheten.

Vad kommer att krävas av framtidens underhåll?

– Det måste vara mer flexibelt. Underhåll kommer att få rätta in sig i de luckor som finns i produktionen. Vi kommer också behöva steppa upp och ta ett enormt stort kompetenskliv. Så att vi verkligen kan använda oss av den teknik som finns och ta tillvara på informationen våra maskiner ger oss. Detta kommer att vara en intressant resa.

Digitalisering är ett av Underhållsmässans fokusområden då mässan arrangeras 10-13 mars 2020 på Svenska Mässan i Göteborg. Jerry Johansson medverkar som en av talarna fredagen den 13 mars. Då berättar han mer om hur man med bra ledarskap skapar förutsättningar för bra underhåll. Mer information om Underhållsmässan och dess program hittar du här underhall.se

Hämta din kostnadsfria entrébiljett här