Svenska Mässan lanserar nya konceptet Attraktiv Industri

Att industrin har en utmaning i att locka rätt arbetskraft har varit känt länge. Cirka 40 procent av de svenska industriföretagen uppger att bristen på kompetens är ett hinder för deras tillväxtambitioner*.

Nu tar Svenska Mässan i Göteborg fram ett koncept för att lyfta kompetensfrågan under alla sina industrimässor, med start på Underhållsmässan i mars.

Det är inte bara behovet av arbetskraft till den befintliga industrin, som behöver lösas. I takt med digitaliseringen inom branschen, kommer även en ny sorts kompetens att behövas.

– Digitalisering och automation är de teknikskiften som påverkar kompetensbehoven mest just nu och vi ser ett stort behov av kompetens inom exempelvis automation, programmering och machine learning, och specifikt i form av datavetare, produktionstekniker och konstruktörer, säger Malin Rosqvist på det strategiska innovationsprogrammet PiiA (Processindustriell IT och Automation).

Samma koncept för alla mässor

På Underhållsmässan, som pågår den 10-13 mars på Svenska Mässan i Göteborg, kommer nya konceptet ”Attraktiv Industri” att användas för första gången.

–Sedan flera år har industrimässorna på Svenska Mässan arbetat med frågan kring kompetensförsörjning på olika sätt. Nu tar vi fram ett gemensamt koncept för att tillsammans med industrins olika parter sätta ett tydligt fokus på hur industrin ska bli attraktiv för fler. Vi gör det bland annat genom dagliga seminarier och panelsamtal från den öppna scenen, så att de blir tillgängliga för alla mässbesökare, säger Anna Jarnö, Business Manager för Underhåll 2020.

Utbildning och framtidsutsikter

Att locka fler kvinnor till branschen är en utmaning. Idag är bara 22 procent av de som jobbar inom industrin kvinnor, inom reparation och installationsindustrin så få som 9 procent. Men man behöver även få fler unga att se industrin som en spännande arbetsplats.

–Från industrin behöver vi fortsatt goda förebilder som berättar om vilka spännande jobb och utvecklingsmöjligheter det finns inom industrin idag. I skolorna behöver vi öka arbetsmarknadskunskapen och även se till att studievägledare har rätt kunskap för att kunna guida rätt till teknikyrkena. Dessutom behöver vi fler möjligheter för vuxna att kunna byta bana, t ex genom samarbete mellan industriföretagen, högskolan och yrkeshögskolan, säger Malin Rosqvist.

Attraktiv industri under mässan

På Underhållsmässan kommer seminarier och panelsamtalen från mässans scen bland annat handla om hur man kan låna teknik från spelindustrin för att locka ungdomar, hur det är att vara tjej i industrin och hur industrin behöver anpassa sig efter den personal man söker. Varför det ser ut som det gör ute på våra industrier idag och hur man identifierar de mest lämpade kompetenserna, kommer bland andra Malin Rosqvist att prata om.

–Med Attraktiv Industri vill vi nå en bred målgrupp av både män och kvinnor, unga och äldre med olika kompetenser. Scenprogrammet är framtaget i samarbete mednäringslivet och RISE, och vår förhoppning är att det ska bidra till att lyfta de här frågorna ytterligare inom såväl underhåll som för stora delar av industrin, säger Anna Jarnö.

Ta del av hela programmet för Attraktiv Industri här

*Källa: Industry Trend Monitor

För mer information kontakta:
Anna Jarnö, Business Manager för Underhållsmässan på Svenska Mässan Gothia Towers
Telefon: 031-708 80 85.
E-post:anna.jarno@svenskamassan.se

—————————————————————————————————————–

Underhållsmässan är Europas största branschöverskridande mötesplats med fokus på drift- och underhållsverksamhet. Genom att lyfta branschens viktigaste frågeställningar bidrar mötesplatsen till ökad förståelse för hur rätt utfört underhåll bidrar till stora lönsamhetsförbättringar, oavsett om det handlar om industri eller offentlig verksamhet. 350 företag och organisationer ställer ut och fackmässan besöks av cirka 10 000 personer.