Hur skapar vi en hållbar framtid för industrin?

Coronakrisen har hittills skakat om en hel värld och industrin är inget undantag. Det senaste halvåret har kantats av stora förändringar och utmaningar. Något som riskerar att långsiktigt påverka både konkurrenskraftighet och utvecklingstakt mot en mer hållbar framtid. Något måste göras, men vad?

– Många företag jobbar på för fullt för att anpassa verksamheten till det nya omvärldsläget. Vi kan se en tydlig förändring hos företagen där större investeringar och utvecklingsprojekt skjuts på framtiden. Det påverkar såklart våra förutsättningar och konkurrenskraften på längre sikt, säger Catarina Berglund, CEO på Automation Region.

Den rådande pandemin har inte bara försvårat utveckling inför framtiden utan även belyst vilka aktuella problem som finns inom industrin idag. När situationen ställs på sin spets, som den har på senaste, ser vi snabbt vilka luckor som finns och framförallt vilka problem som är mest akuta.

– Många utmaningar har yttrat sig nu. Ett exempel är tillgången till varor. Vår värdekedja bryts för lätt och är väldigt utsatt. Vi måste ifrågasätta var vi får våra varor ifrån och se till att vi har en hållbar värdekedja, säger Robin Teigland, Professor inom Management of Digitalization på avd för Entrepreneurship and Strategy på Chalmers.

I dagsläget behöver den svenska industrin fokusera på att repa sig och samtidigt inte sakta ner för mycket. Enligt Robin Teigland finns det många förändringar som behöver göras om vi ska ha chansen att leva upp till de krav och mål som finns på hållbarheten idag och framförallt i framtiden:

– Hållbarheten är akut och den största utmaningen när vi ska lösa det problemet är att tänka nytt. De teknologier, strukturer och processer vi har idag kommer inte att kunna lösa det som behövs. Företag måste börja samarbeta med varandra och anta ett större livscykelperspektiv. Istället för att stanna i varsitt hörn och fokusera på sin detalj i processen.

Genom att samarbeta över företagsgränser kan förutsättningarna för förändring och industrins framtid faktiskt påverkas.

– Det handlar inte bara om teknikdriven innovation, nu handlar det om missionsdriven transformation, där vi gemensamt ska se till att kunna leva på jorden. Det är ett mindset som påverkar valet av våra samarbetspartners, leverantörer och kunder. Nya former av samarbeten är viktigt eftersom framtidens kompetens i ännu högre utsträckning än tidigare inte kommer att vara något som innehas av enskilda organisationer och individer, säger Catarina Berglund.


Svenska Mässan

Vikten av att mötas, inleda samarbeten och gemensamt finna lösningar bara ökar. Svenska Mässan Gothia Towers är en av Europas största integrerade mötesplatser med ett unikt cityläge i centrala Göteborg. Svenska Mässan Gothia Towers arrangerar och driver mässor, möten, hotell, restauranger, spa och en showarena. Varje år välkomnas drygt två miljoner besökare till mötesplatsen. Svenska Mässan Gothia Towers ägs av en privat, oberoende stiftelse, Svenska Mässan Stiftelse. Stiftelsens uppdrag är att främja näringslivet och varje år genereras drygt 3,2 miljarder kronor i turistekonomiska effekter.