Högt tempo på utveckling av produktion och underhåll inom svensk industri

Mia Ilkko, ordförande för Svenskt Underhåll

Underhållsmässan tog en digital fika med styrelseordföranden för Riksorganisationen Svenskt Underhåll. Vi passade på att fråga hur hon ser på framtiden och vilka trender som just nu märks allra tydligast inom branschen.

Vad händer hos Svenskt Underhåll och hur har ni påverkats av pandemin det här senaste året?

Vi har haft fullt upp med att hålla igång nätverket utan att kunna träffas fysiskt. Till exempel så har vi kommit igång bra med arbetet i våra olika kommittéer. Som förening vill vi ju engagera våra medlemmar! Kommittéerna är grupperade inom fem områden: Kompetensutveckling; Säkerhet, hälsa och miljö; Standardisering; Framtidens underhåll och Maintenance Assessement.

Dessutom har vi lagt till mer information på vår hemsida, svensktunderhall.se, så att det ska bli lättare att söka information om medlemsföretag och utbildningar inom underhåll.

Vad ser du för trender inom branschen när det kommer till drift- och underhållsfrågor?

Vid sidan om uppdraget i Svenskt Underhåll så arbetar jag som senior konsult inom Underhållsutveckling. Vi har och har haft en intensiv period – det händer mycket inom svensk industri. Många tjänstemän sitter hemma och jobbar. Tycker det märks att de får mer tid att förbereda och tänka igenom strategier och projekt där man behöver experthjälp inom exempelvis underhållsområdet. Även om budgeterna drogs åt förra året så satsas det fortfarande på att utveckla industrin. Teknisk utveckling av produktion och underhåll kräver mycket planering och arbete med processer, dvs hur tar vi in nya saker ihop med den teknik/personal/arbetssätt vi har idag. Situationen gör att det är ett bra läge att se över detta nu.

Intresset att ’koppla upp och ihop’ är stort, men många har fullt upp med att fixa i ordning och hitta rätt vilket tar längre tid ju osäkrare man är. Jag hoppas på starkare beslut och strategier för tydligare framfart!

Vilka frågor tror du kommer att vara mest angelägna att diskutera på Underhållsmässan om ett år, alltså den 15 – 18 mars 2022?

Jag hoppas att intresset ökar för snävare klimatmål och tekniska sätt att nå dessa. Vi kommer behöva fokusera ännu mer på kompetensutveckling och att attrahera fler till bristyrken. Det finns ett behov att planera och diskutera vilka kompetenser som kommer att behövas på längre sikt, t ex vad som händer när generation alpha slutar skolan.

Nu går vi ju ljusare tider till mötes, förhoppningsvis i dubbel bemärkelse. Hur ser dina förväntningar ut på året som kommer?

Självklart vill vi ju öppna upp för nätverkande i fysiska rum igen – låta folk inom branschen hitta nya kontakter för utveckling. Vi hoppas även att vi kan utöka våra möjligheter att digitalt ta till sig information och nätverk, både i underhållsbranschen inom Sverige men även inom Europa med EFNMS (European Federation of National Maintenance Societies).

Och om ganska precis ett år är det ju dags för Underhåll 2022, det ser jag verkligen fram emot! Efter året som har gått känns det extra viktigt att mässan kan arrangeras som tänkt så att hela branschen får chans att träffas och kraftsamla. Vi på Svenskt Underhåll kommer att vara laddade och ser många fina utvecklingsmöjligheter, exempelvis genom hybrid-event och digitala diskussioner som ett komplement till att träffas fysiskt på mässgolvet i Göteborg.

Mer information på www.underhall.se.