Skyddsombud samlas på Underhåll 2022: hur kan vi nå nollvisionen?

Björn Gustavsson, huvudskyddsombud på Borealis i Stenungssund.

Antalet dödsfall på svenska arbetsplatser har minskat kraftigt det senaste året. Men resan mot nollvisionen har lång väg kvar.
För att verkligen nå dit krävs ett nytt mindset hos alla som jobbar inom industrin, säger Björn Gustavsson, huvudskyddsombud på kemijätten Borealis i Stenungssund.

Skyddsfrågorna inom industrin är högaktuella. Inte minst på grund av den nollvision Arbetsmiljöverket lanserade i fjol som säger att ingen ska behöva dö till följd av sitt arbete.
De senaste årens utveckling ser onekligen hoppingivande ut: 2018 dog 50 personer i arbetsplatsolyckor i Sverige. 2019 sjönk dödstalet till 36 och i fjol sjönk det ytterligare, till 23 – den lägsta siffran på över tio år.

Nollvisionen bygger på regeringens nya arbetsmiljöstrategi som efterlyser konkreta åtgärder för att förebygga arbetsolyckor som leder till skada och död. Visionen är också ett hett diskussionsämne inför Skyddsombudsdagarna på Underhållsmässan på Svenska Mässan i Göteborg i mars nästa år.

För Björn Gustavsson, som dagligen jobbar med dessa frågor på Borealis, en av Europas största tillverkare av polyeten och polypropen, är det egentligen inget nytt:
– Stenungsund är ett nav för den petrokemiska industrin och här har vi alltid varit högst medvetna om riskerna, till exempel för bränder och explosioner. Vi har utvecklat strategier och ett högt säkerhetstänk, säger han. Borealis anläggning (då under annat namn) startade 1963 och Björn kan alltså se tillbaka på nästan 60 års olycksstatistik.

– Dödsolyckor och andra allvarliga olyckor var betydligt vanligare under de första årtiondena. Drar vi ut kurvan ser vi en kraftig minskning fram till idag. På senare år har den petrokemiska industrin haft få svåra olyckor. På Borealis inträffade en dödsolycka för fyra år sedan, den enda under 2000-talet.

Men statistiken kunde sett annorlunda ut: i maj förra året utbröt en storbrand i en krackeranläggning. De materiella skadorna blev omfattande, anläggningen kunde återinvigas först i januari i år. Men ingen person kom till skada.
– Vilket i sin tur kan kopplas till vårt förebyggande arbete med väl fungerande säkerhetsrutiner. Alla visste vad de skulle göra, konstaterar Björn.

Att olycksrisken för dödsfall och svåra personskador har minskat är förstås ett stort framsteg, men Björn Gustavsson är ändå inte nöjd:
– Vi har kvar ett stort problem, som kan kopplas till slarv eller stress och därmed till felaktiga riskbedömningar. Det handlar om att man inte tar på sig rätt skyddsutrustning, för man tycker det stjäl tid eller är för omständigt.

– Resultatet blir ofta skär- och klämskador. Att inte bära slagskyddshandskar när man använder en slägga på en slagnyckel är ett typiskt exempel. Ofta leder det till skador på händer och fötter. Under 2020 hade Borealis sex arbetsolyckor som krävde sjukvård. Det värsta var ett brutet nyckelben.

– Det är till och med en ökning mot året innan, så där närmar vi oss verkligen inte nollvisionen. Samtidigt är det så onödigt, menar Björn Gustavsson.

För att komma åt problemets kärna måste man gå in på djupet, tror han:
– Vi måste skapa ett nytt mindset. Det är en fråga jag sliter med varje dag och jag tror den är lika viktig för alla skyddsombud.

– Det handlar om hur den enskilde ställer sig till reglerna för personligt skydd. Om att tänka till. Att låta ett arbetsmoment ta två eller fem minuter extra och komma hem hel och ren. Det här är ett budskap vi måste hjälpas åt att sprida.
Den diskusssionen fortsätter under Skyddsombudsdagarna i samband med Underhållsmässan 2022. Konferensdagarna, två till antalet, genomförs i samarbete med Dagens Arbete, IF Metall och Nordic Safety Association.

Personligt skydd och industriell säkerhet står i fokus.
– Vi ser en stor potential i den här satsningen, som vi nu genomför för tredje gången, säger Anna Jarnö, affärsansvarig för Underhållsmässan.

– Vi har fått ett väldigt bra mottagande bland utställare som erbjuder personlig skyddsutrustning och säkerhetslösningar. Och vi vet att det är mycket uppskattat bland skyddsombuden själva, från alla grenar av näringslivet.


Underhållsmässan är norra Europas största mötesplats för driftsäkerhets- och underhållsfrågor. Ett branschöverskidande forum där tekniker och beslutsfattare inom alla led av underhållskedjan möter framtidens teknik och tar del av varandras erfarenheter. Underhållsmässan 2020 fick avbrytas pga utbrottet av Corona-pandemin i mars. Därför är mötesplatsen extra efterlängad och vi hälsar varmt välkommen till Underhåll 2022, den 15-18 mars, med fokus på bland annat smart maintenance, hållbarhet och industriell säkerhet. Mer info på underhall.se.