12 - 15 mars 2024 Svenska Mässan i Göteborg

Förhållandet mellan produktion och underhåll förtätas när digitaliseringen tar fart

Flera nya trender och tendenser inom produktion- och underhållsindustrin är just nu på stark framfart. Mer databaserad information och kunskap har skapat större möjligheter att föra produktion och underhåll närmare varandra. Framdriven av digitalisering är den här utvecklingen både välkommen och oundviklig för att uppnå ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Anders Skoogh är biträdande professor inom produktionsinnehåll på Chalmers och har tidigare erfarenhet av produktionsutveckling på Volvo personvagnar. Inom teknikindustrin kan Chalmersforskaren se trender som kan skapa stora möjligheter för företag och samhälle att utvecklas.

– Om vi börjar med produktion- och tillverkningsindustrin så är det jätteviktigt att förstå hur man kan skapa värde av alla möjligheter som digitalisering ger. Effektivare system kan ha en påverkan inom framför allt tre dimensioner – ekonomisk konkurrenskraft, samt social och ekologisk hållbarhet, berättar Anders Skoogh.

Även om det främst är produktutveckling och nya innovationer som får de stora rubrikerna är underhåll en viktig del för att industrin ska fungera och fortsätta framåt. Nya trender och ny teknik påverkar även hur underhåll sköts och förändras.

– För underhållsarbetet innebär digitaliseringen både möjligheter och förväntningar. Mycket av digitaliseringen handlar om att man vill öka automationsgraden – och det blir allt mer komplext. Man kan inte ha en högt automatiserad fabrik som stannar, därför är underhåll kritiskt för att digitaliseringen ska fungera och ge värde i industrin, fortsätter Anders.

En gren som just nu håller på att utvecklas inom industrin är datadrivet underhåll. Anders som har haft en fot både i näringslivet och inom forskning ser fördelarna med att AI-lösningar och  databaserad kunskap får en större roll i samspelet mellan underhåll och produktion.

– Datadrivet underhåll ger möjligheten att förutspå. Man kan se vad som kommer att hända i stället för att behöva laga något trasigt efteråt. Lyckas man genomföra den omställningen går det att skapa en mer tillförlitlig produktion och höja produktiviteten, förklarar Anders.

Omställningen behöver inte vara speciellt svår eller långdragen. Utan tekniken finns, till viss del, redan nu för att vi ska kunna implementera det i verksamheter, rutiner och industrier.

– Det måste inte alltid vara världens coolaste AI-lösning, utan det handlar om att gissa mindre och veta mer – och det kan vi göra med datadriven kunskap. Genom att exempelvis planera och utföra underhåll baserat på slitage snarare än kalendern. Det behöver inte vara så svårt och det finns lågt hängande frukt att plocka för många företag, säger Anders.

Anders berättar att samarbetet mellan produktion och underhåll historiskt sett inte har varit felfritt – men att han nu ser ljuspunkter i den relationen. Till följd av att digitaliseringen får en större roll.

– Traditionellt sett finns det ett etablerat förhållande med olika viljor mellan underhåll och produktion. De har varit motparter – trots att man har haft samma mål. Det datadrivna underhållet gör att samarbetet blir lättare när det finns fakta att titta på, och digitaliseringen är en viktig del i det. Allt fler företag börjar nå högre nivåer av intern integration med bra dialog och samarbete för att nå gemensamma mål.

Under den industriella digitaliseringen har begreppet Smart Maintenance skapats. Det är en organisatorisk design för att bedriva underhåll i en digitaliserad industri. Smart Maintenance består av fyra delar och skapar en unik kombination mellan människa, teknik och organisation.

– Begreppet Smart Maintenance bygger på fyra dimensioner: datadrivet beslutsfattande, kollektiv kompetens, intern integration och extern integration. Lyckas man förstå det konceptet och skapa en strategi för att implementera Smart Maintenance kan man komma väldigt långt som företag, avslutar Anders.

Underhåll och produktion har nya förutsättningar att närma sig ytterligare med digitaliseringens framfart. Det kommer att öppna för nya möjligheter i företag och hela branscher. Mer om framtidens underhåll och produktion går att uppleva på Scanautomatic den 4–6 oktober 2021 på Svenska Mässan. En mötesplats för företag och organisationer som utvecklar framtidens smarta och hållbara industri. Efter det, den 15–18 mars 2022 anordnas Underhållsmässan – Europas största evenemang och forum för driftsäkerhets- och underhållsfrågor på Svenska Mässan. Två mötesplatser med fokus på kunskap, samarbete och framtidens smarta teknik.

Underhållsmässan är ett branschöverskridande forum där olika innovationer, tekniker och erfarenheter delas mellan aktörer inom alla led av underhållskedjan. Underhållsmässan är den största och snabbast växande mötesplatsen i Europa och tar plats på Svenska Mässan i Göteborg 15-18 mars 2022.

Artikel från Ny Teknik »

Ett inlogg. Alla skärmar.

Dela

Dela med dina vänner.

Återställning

Mail har skickats. Kolla din e-post efter återställningslänk. Det kan ta upp till 30 minuter innan du får mailet.

Klart!

Ditt konto har skapats. Nu kan du börja favorisera.

Mina sidor

Som inloggad får du möjlighet till att favorisera exempelvis programpunkter, utställare m.m. Skapa din egen mässa med just det du är intresserad av. Mina sidor innehåller även dina köp, som exempelvis biljetter. Ett konto är dessutom helt gratis.

Ett inlogg. Alla skärmar.

Visa lösenord.
Jag godkänner att mina personuppgifter sparas. Läs mer om hur vi använder dina personuppgifter.

Uppdatera din webbläsare

Den webbläsare som du använder är föråldrad. Uppdatera din webbläsare

Jag förstår