Inför Underhållsmässan: intresset för personligt skydd slår rekord

Sedan pandemin bröt ut har försäljningen av skyddsutrustning fått ett enormt uppsving.
Vi har aldrig upplevt något liknande, säger Erik Timén på Sundström Safety. Samtidigt ser han växande problem, kopplat till andningsskydd. Den direkta orsaken: alltfler bär skägg.

Coronapandemin har gjort att frågorna kring hur vi skyddar oss mot yttre faror, både på arbetsplatsen och i privatlivet, är mer aktuella än någonsin. Under Skyddsombudsdagarna på Underhållsmässan 15-18 mars 2022 blir personlig skyddsutrustning och hur den används ett hett debattämne. Efterfrågan på alla typer av skyddsutrustning har ökat kraftigt sedan utbrottet av coronpandemin våren 2020. Alltså även på skyddskläder, skor, hjälmar, handskar, filter, masker, andningsskydd, etc som skyddar mot annat än virus.

– Ja, så är det. Vi ser en väldig uppgång i hela branschen, säger Erik Timén, försäljningschef Norden på Sundström Safety, ledande leverantör med egen tillverkning av andningsskydd för industriell användning. Vår egen försäljning har slagit alla tiders rekord. Vi har upplevt ett enormt tryck och har inte alltid kunnat producera lika mycket som våra kunder vill ha.

Erik Timén är övertygad om att det finns ett samband: att pandemin har fått oss att tänka till och ökat det allmänna medvetandet om behovet att skydda sig.

– Vi ser det i form av ändrade beteendemönster. De flesta inser till exempel att det är bra att tvätta händerna lite oftare om man vill hålla smittan borta.

Utöver uppgången för hygienartiklar, handsprit, munskydd och visir har det nya medvetandet fått affärsmässiga konsekvenser för hela skyddsbranschen.

– När jag talar med kollegor i branschen drar de samma slutsats som jag själv: att det absolut haft en positiv påverkan, säger Erik.

Samtidigt är han oroad över hur skydden används. Speciellt för företagets egen produkt.

– Oavsett hur bra andningsskydd vi erbjuder hjälper de inte om de används fel. Masken måste vara tätsittande om den ska fungera. Och det är i princip omöjligt om den som bär utrustningen har skägg.

Utvecklingen är oroande menar han, eftersom det bland män blivit allt vanligare att bära skägg eller några millimeters skäggstubb.

– Har man någonting mellan huden och gummit i masken så tar inte den inandade luften vägen genom filtret. Och då är skyddet i princip meningslöst.

Erik Timén kommer att lyfta frågan i sin medverkan på Underhållsmässan och vill framförallt nå ut till skyddsombuden. Han menar att problemet inte alltid tas på allvar bland arbetsgivare och fack och ger ett skrämmande exempel:

– Jag fick ett samtal från en ledande fackförening som frågade hur de skulle kunna undgå lagstiftningen kring arbete med asbest för att deras medlemmar skulle kunna behålla sina skägg. Jag trodde knappt mina öron!

Han tycker sig se ett strutsbeteende, att många försöker undvika problemet. Trots att man då tar en dödlig risk. WHO gjorde 2019 en global sammanställning som visade att sju miljoner människor årligen dör av sjukdomar direkt relaterade till inandning av damm och partiklar. För Sveriges del är dödstalet runt 8 000 per år.

– Det ska ställas i relation till att 46 människor dog i arbetsplatsolyckor i Sverige 2019. Det är i sig allvarligt och det känner alla fackföreningar till.

Men alla dödsfall som orsakas av att människor inandas damm och partiklar på sina arbetsplatser talas det sällan eller aldrig om, noterar Erik Timén.

– Den drabbade går en långsam död till mötes och blir till sist bara en anonym siffra i statistiken. Detta är ett jätteproblem, som det är hög tid att börja diskutera!


Underhållsmässan är norra Europas största mötesplats för driftsäkerhets- och underhållsfrågor. Ett branschöverskidande forum där tekniker och beslutsfattare inom alla led av underhållskedjan möter framtidens teknik och tar del av varandras erfarenheter. Underhållsmässan 2020 fick avbrytas pga utbrottet av Corona-pandemin i mars. Därför är mötesplatsen extra efterlängad och vi hälsar varmt välkommen till Underhåll 2022, den 15-18 mars, med fokus på bland annat smart maintenance, hållbarhet och industriell säkerhet. Mer info på underhall.se.