"Underhållssektorn har massor att vinna på samarbete med startups"

Edge AI, smarta sensorer och värmekameror ger helt nya förutsättningar för industriellt underhåll. Och det är ofta i små startupbolag spjutspetsteknologin växer fram.
Här finns en enorm potential för svensk industri, säger Niklas Sikström på Ignite Sweden, som medverkar på Underhållsmässan 2022.

På Underhållsmässan 2020 (som ju avbröts i förtid på grund av coronapandemin) presenterades en ny arena för startupföretag inom underhållssektorn. På Underhållsmässan 2022 återupptas initiativet.
– Vi ser ett stort intresse hos många i branschen och vill gärna vidareutveckla konceptet, säger Anna Jarnö, affärsansvarig för Underhållsmässan.

Hon får starkt stöd av Niklas Sikström, Key Partner Manager på Ignite Sweden, som dagligen arbetar med att främja innovativa startups.
– Vi upplever just nu en fantastisk innovationskraft på underhållsområdet. Idag finns ett tusental startupbolag med nya tekniska lösningar bara i Sverige. Globalt finns mellan 20 000 och 30 000 startups, som arbetar med tekniker som är ämnade för eller skulle kunna användas för underhåll.

Vad som står i vägen för en snabb utveckling är, enligt Niklas Sikström, att svensk industri i hög grad anlitar underleverantörer som inte tagit till sig modern digital mainttech för att förebygga och underlätta underhåll. Han är orolig för de långsiktiga konsekvenserna.
– Om inte underhållsbranschen blir tillräckligt effektiv i Sverige så kommer de stora industriföretagen att vända sig till andra länder. Då riskerar vi att tappa kunskap i Sverige, inom ett område vi hittills varit väldigt bra på.

Det duger inte längre att lägga handen på en motor för att avgöra hur varm den är eller hur mycket den vibrerar, menar han:
– Vi borde redan vara i nästa steg där en smart sensor eller en värmekamera mäter och talar om exakt när det är dags att byta det här lagret. Eller ta förebyggande underhåll med hjälp av Edge AI, där man placerar en mikrodator på maskinen och tillsätter AI, som tillsammans läser av sensorerna och kan tala om för dig att det är dags att serva om 30 dagar.

Redan idag kan sensorstyrda algoritmer kopplas till logistikkedjor för just in time-leveranser av reservdelar och vätskor, vilket gör att man slipper de schemalagda underhållen. Maskinen talar om själv när den behöver service.
– Det här är inte science fiction, utan exempel på prediktivt underhåll som finns framme. I Sverige är bolag som ABB, Alfa Laval och SICK föregångare.

Niklas Sikström är övertygad om att driftsäkerheten och effektivitetsgraden inom svensk industri skulle öka väsentligt om fler vågade satsa på den senaste digitala underhållstekniken.
– Det finns en stor outnyttjad potential, säger han. Att vi inte kommit längre beror dels på okunskap, dels kan det för många företag kännas obekvämt att gå utanför de traditionella kanalerna.

Dessutom handlar det om att få tag på rätt personal, med rätt kompetens.
– Traditionell industri har svårt att attrahera de som arbetar med att utveckla AI, VR, AR, med mera. Många med dess kompetenser väljer istället att starta egna företag eller arbeta inom startups.

Just av den anledningen tycker han det är extra smart att inleda samarbeten med specialiserade startups. Till exempel på Underhållsmässan 2022.
– Där skulle jag vilja se större företag och underhållsföretag ta kontakt och diskutera framtidens lösningar med de startups som finns på plats. Ett smart sätt att få tillgång till spjutspetskompetens som är svår att anställa.

Båda sidor har mycket att lära av varandra, tror Niklas Sikström.
– Min uppmaning är: våga testa! Det är enklare och billigare än vad många tror. Det handlar om små pengar och korta tidscykler för att se om det funkar. Det finns egentligen inget att förlora, medan vinsten kan bli hur stor som helst.


Underhållsmässan är norra Europas största mötesplats för driftsäkerhets- och underhållsfrågor. Ett branschöverskidande forum där tekniker och beslutsfattare inom alla led av underhållskedjan möter framtidens teknik och tar del av varandras erfarenheter. Underhållsmässan 2020 fick avbrytas pga utbrottet av Corona-pandemin i mars. Därför är mötesplatsen extra efterlängad och vi hälsar varmt välkommen till Underhåll 2022, den 15-18 mars, med fokus på bland annat smart maintenance, hållbarhet och industriell säkerhet. Mer info på underhall.se.