Efter pandemin: lyftbranschen har fått tidernas lyft

Lyft- och materielhanteringsbranschen går mot ett rekordår. Slutskedet av pandemin förde med ett kraftigt uppsving, både när det gäller investeringar i ny smart teknik och i digitala servicelösningar. Vi pejlar dagsläget i en stekhet bransch, genomsyrad av framtidstro.

Kranar och traverser, servicesystem och utrustning för materialhantering är en industriell nyckelsektor. Lyftbranschen, som den populärt kallas, är lika viktig för alla delar av svensk industri och branschen är väl representerad på Underhållsmässan.

De senaste två åren har varit omtumlande för branschen, som gått från ett nästan totalt stopp då pandemin slog till våren 2020 till ett mycket starkt 2021. För att beskriva allt som hänt under berg- och dalbaneresan har vi talat med två branschprofiler – Patrik Skoog, VD för Konecranes och Niklas Håkansson, VD för PMH International.
– Det har varit en utmanande tid, konstaterar Patrik Skoog. Inte minst inom service och eftermarknad som står för mer än hälften av vår försäljning.

Konecranes har 800 serviceavtal som årligen servar 15 000 lyftutrustningar. Under sina besök fick servicetekniker plötsligt möta en ny verklighet.
– Vi var tvungna att balansera kundernas varierande krav mot smittorisken och säkerheten för våra team. Det var inte helt enkelt, speciellt i början av pandemin, innan nya rutiner och processer satt sig.

På produktsidan kände man av en minskad nyförsäljning till följd av uppskjutna investeringsbeslut. Men efter några månader släppte handbromsen och i år har det tagit fart ordentligt.
– Det känns som många kunder tagit 2020 med sig in i 2021 som blir ett toppår för oss, faktiskt det bästa någonsin, i antal sålda kranar och traverser.

Lyftbranschen är alltså hetare än någonsin. Inte minst genom att väl fungerande materialflöden blivit en allt viktigare del av den gröna omställningen.
– Vi ser en väldigt spännande utveckling, till exempel inom mining och stål, inom bilindustrin och även inom papper och massa, säger Patrik Skoog.

Allt smartare teknik bidrar till utvecklingen. Digitala verktyg för service, ofta baserade på sensorteknik och central övervakning, har blivit vanligare.
– Det är en tydlig trend. Den nya tekniken gör servicen mer kostnadseffektiv och säker. Servicetekniker behöver inte gå upp på traverser lika ofta. Dels är det ett riskfyllt moment, dels tar det tid från produktionen. Vi har också utvecklat appar som hjälper kunden att göra dagliga kontroller.

Ett uppmärksammat exempel på det nya digitala arbetssättet gäller LKAB, där Konecranes från och med november i år tar över service och underhåll på gruvkoncernens alla kranar och traverser. Ökade hållbarhetskrav, som även omfattar riskanalyser samt digitalisering, driver utvecklingen.
– Jag skulle säga att det idag är en förutsättning för att göra affärer med större industrikunder, menar Patrik Skoog.

Även PMH International i Ystad, agentur för en rad kvalitetsvarumärken och även tillverkare av utrustning för lyft och materialhantering, lägger stor vikt vid vilka samarbetpartners de väljer utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
– Tyska Schmalz är till exempel en av våra större leverantörer som fått flera utmärkelser för sitt hållbarhetstänk, berättar VD Niklas Håkansson. Bland annat producerar de egen vatten-, sol- och vindenergi, som inte bara täcker företagets eget behov utan också skapar ett överskott som går tillbaka in i elnätet och därmed skapar ett negativt CO2-utsläpp.

Niklas Håkansson kommer väl ihåg hur pandemin drabbade PMH med full kraft i april 2020.
– Plötsligt tvärdog allting. Efter två månader började affärerna sakteliga komma igång igen men redan på hösten hade vi business-as-usual. I år har det gått ännu bättre, det blir ett av våra bästa år någonsin.

En trend som till del förklarar uppsvinget för lyftbranschen är, enligt Niklas Håkansson, att industrin till följd av pandemin valt att flytta alltmer tillverkning till Sverige samt efterfrågar smart lyftteknik i allt högre grad. Han menar att pandemin till viss del har satt fart på teknikutvecklingen, digitala verktyg bidrar ju ofta till att minska smittrisken.
– Med den nya apptekniken, som fått sitt genombrott i år, blir t ex tekniska manualer, ritningar och reservdelslistor helt digitala. Det underlättar arbetet och ökar säkerheten oerhört mycket, både för kunder och servicetekniker.

PMH arbetar alltmer med 3D-ritningar och renderingar för att presentera sina lösningar och erbjudanden. Det märks att detta tydliggör funktionen och ökar förståelsen hos kunden.
– Ett bra exempel är en app som danska Hovmand tagit fram för deras lyftvagnar där du med hjälp av 3D-teknik kan ”bygga” dessa i tusentals olika kombinationer samt med avancerad kamerateknik provköra virtuellt i kundens lokal/produktion.

Niklas Håkansson understryker betydelsen av fler får insikt i alla smarta lösningar och tekniska nyheter för effektiv hantering. Och han anser att, nu när restriktionerna släppts, en fysisk mässa är det bästa sättet att nå ut. Framförallt tänker han på Underhållsmässan 2022 som lyftleverantörerna valt till sin mötesplats för att öka exponeringen av branschen.
– Teamet bakom mässan har gjort ett mycket bra jobb under lång tid, med resultatet att lyft blivit en självklar del av Underhållsmässan, säger Niklas.
– Investeringsbehoven inom industrin är stora och för lyftbranschen är nästa års mässa ett ypperligt tillfälle att lansera allt nytt som hänt under de senaste två åren.

Patrik Skoog på Konecranes instämmer:
– Det finns ett uppdämt behov inom branschen av ett fysiskt möte. Affärer görs ju mellan människor. Vi vill träffas, se nyheter, skapa och underhålla relationer.
– Jag tycker Underhållsmässan är det bästa stället för oss att vara på. Det visar vi i vårt företag genom en stor satsning på smart service och vi kommer även att ta med oss en helt ny generation traverser in i montern.

 


Underhållsmässan är norra Europas ledande mötesplats för driftsäkerhets- och underhållsfrågor. Ett branschöverskidande forum där tekniker och beslutsfattare inom alla led av underhållskedjan möter framtidens teknik och tar del av varandras erfarenheter. Underhållsmässan 2020 fick avbrytas pga utbrottet av Corona-pandemin i mars. Därför är mötesplatsen extra efterlängtad och vi hälsar varmt välkommen till Underhåll 2022, den 31 maj – 3 juni, med fokus på bland annat smart maintenance, hållbarhet och industriell säkerhet. Mer info på underhall.se.