Utbildning på Underhållsmässan: "Olyckskurvan måste brytas!"

Antalet olyckor med truckar har ökat med 50 procent på tio år. Även för lyft och andra riskfyllda arbetsuppgifter pekar kurvan åt fel håll.
Den negativa trenden måste brytas. Ansvaret vilar tungt på chefer och arbetsledare på alla nivåer, säger Per Dyrlid på Dematek, som håller en kostnadsfri ansvarsutbildning på Underhållsmässan.

Som rikstäckande leverantör och installatör av lyftteknik känner Dematek ett särskilt ansvar för att utrustningen används rätt. En absolut förutsättning är att den som hanterar traversen, lyftanordningen, kranen eller trucken vet vad han eller hon gör. Med andra ord: att hen har den utbildning som krävs.

Tyvärr är det inte alltid så. Utvecklingen pekar åt fel håll. Dödsolyckor, speciellt med truckar inblandade, sker varje år. Den 50-procentiga ökningen av olycksfrekvensen de senaste tio åren talar sitt tydliga språk. Magnus Johansson, utbildningsansvarig på Dematek, är bekymrad:

– Vi kommer ofta i kontakt med företagsledningar som inte känner till vilka lagar och regler som gäller för det ansvar som vilar på arbetsgivaren. Vi vet mycket väl att det kan vara svårt att hålla reda på, men tyvärr ser vi inte den successiva förbättring vi hade förväntat oss och hoppats på.

Kunskapen och säkerheten behöver öka rejält, menar han. På Underhållsmässan i Göteborg 31 maj – 3 juni 2022 gör därför Dematek en utbildningssatsning, direkt riktad till personalansvariga.

– För oss är det ett jättebra tillfälle att sprida viktig kunskap om vad lagar och regler säger och därmed bidra till en säkrare arbetsmiljö, säger Magnus.

Han ser, trots den nedslående olycksstatistiken, hoppfulla tecken:

– En positiv trend är att större företag med starkt fokus på säkerhet i högre utsträckning gör ansvarsutbildning till ett internt krav för chefer med personalansvar. Det är ett steg i rätt riktning, vi hoppas den trenden fortsätter.

Dematek erbjuder en endagskurs i ansvarsfrågor som normalt kostar 3 000 kr per deltagare. På Underhållsmässan, där utbildningen koncentreras till fyra timmar och avslutas med diplomutdelning, blir den helt kostnadsfri.

– Ämnet är viktigt och vi hoppas att många anmäler sig. Vi vänder oss till alla typer av personalansvariga, från VD och nedåt, säger instruktören och kursledaren Per Dyrlid.

Behovet av fortbildning i dessa frågor är ständigt aktuellt, understryker han. Inte minst då en chef lämnar och en ny träder till.

– Arbetsgivaren måste jobba förebyggande. Händer det något går det inte att skylla ifrån sig. Arbetsmiljölagen är väldigt tydlig på den punkten.

I kapitel 3, paragraf 3, framgår att det är arbetsgivarens plikt att försäkra sig om att en anställd har den kompetens som krävs för en viss arbetsuppgift och riskfritt ska kunna använda utrustningen.

Det hjälper inte ens att hävda att någon ljugit eller fuskat sig till en anställning.

– Falska truckkörkort, som florerar mycket just nu, är ett typiskt exempel. Eller certifikat från skolor och företag som kanske inte ens existerar. Något man lätt kunnat avslöja genom en enkel Google-sökning, konstaterar Per.

Arbetsgivaren är skyldig att kolla upp den utbildning som en anställd påstår sig ha. Så långt sträcker sig alltså ansvaret, vilket långtifrån alla känner till. Utbildningen på Underhållsmässan djuplodar i dessa frågor: dels i ett allmänt avsnitt, dels med inriktning på truck, lyft och arbete på hög höjd.

– Vi kommer att lägga stor vikt vid det systematiska arbetsmiljöarbetet, så både chefer och arbetstagare kan följa regelverket och känna sig trygga i det.

Mycket handlar om riskanalyser. Till exempel när en ny maskin ska köpas in. Per Dyrlid rekommenderar starkt att inte bara chefer, utan också operatörer är med i den processen.

– Då ökar sannolikheten att man köper in rätt utrustning. Det leder också till en ökad driftsäkerhet. Operatören ska ju sköta den dagliga tillsynen av maskinen, medan arbetsgivaren ansvarar för det fortlöpande underhållet.

Under utbildningspasset välkomnar Per Dyrlid frågor ur deltagarnas vardag, alltså kring specifika problem. Han hoppas på en givande dialog.

– Jag ser det som jätteviktigt att belysa de problem som finns. Just nu ser vi till exempel en het diskussion kring utökade arbetstider, personal med 90 timmars arbetsvecka vid industrisatsningar i norra Sverige. Då förstår alla att risken för olyckor ökar. Förhoppningsvis ska de som går kursen både bidra till diskussionen och få nya insikter som kan leda till bättre analyser av risker och konsekvenser.

Anmäl dig till utbildningen här »


Underhållsmässan är norra Europas största mötesplats för driftsäkerhets- och underhållsfrågor. Ett branschöverskidande forum där tekniker och beslutsfattare inom alla led av underhållskedjan möter framtidens teknik och tar del av varandras erfarenheter. Underhållsmässan 2020 fick avbrytas pga utbrottet av Corona-pandemin i mars. Därför är mötesplatsen extra efterlängtad och vi hälsar varmt välkommen till Underhåll 2022, den 31 maj – 3 juni, med fokus på bland annat smart maintenance, hållbarhet och industriell säkerhet. Mer info på underhall.se.