Vi ses säkert!

Många av er noterade säkert att regeringen den 21 december påannonserade åtgärder kopplade till den ökade smittspridningen. För mässor innebär det att vi får ta in en (1) besökare per 10 kvm. Detta gäller från 23 december och tillsvidare.

Sedan tidigare är vi ålagda smittskyddsåtgärder som att:

  • Informera besökare och utställare om hur smittspridning kan undvikas.
  • Erbjuda besökare och utställare möjligheten att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion.
  • Utforma gångarna mellan montrarna så att trängsel undviks.
  • Säkerställa att trängsel undviks på platser där besökare uppehåller sig under en längre tid (serveringar och scenområde).
  • Uppmana besökare och utställare med symptom att stanna hemma.

 

Utifrån nuvarande regelverk och riktlinjer planerar vi att genomföra Underhållsmässan 2022 den 15-18 mars. Vi kommer erbjuda ett tryggt och säkert arrangemang utifrån rådande restriktioner. Vi informerar löpande via vår hemsida om de åtgärder vi vidtar.

Våra besökare, utställare och anställdas hälsa är största prioritet, Svenska Mässan Gothia Towers är en Covid-säkrad anläggning och vi följer rådande restriktioner och regelverk.

För löpande information, läs mer här »