Digitalt system ger Swerock och Peab Asfalt stora besparingar

Ett helt nytt arbetssätt blir nyckeln till kostnadsbesparingar och ökad driftsäkerhet för Swerock och Peab Asfalt. Med ett digitalt verktyg blir det enklare att genomföra rätt underhåll på rätt utrustning i rätt tid.

Payman Namvar, projektchef på Swerocks underhållsavdelning i Göteborg, leder arbetet med att införa ett digitalt underhållssystem inom Swerock och Peab Asfalt. Företagen, vilka ingår i Peabkoncernen, levererar produkter och tjänster till bygg- och anläggningsbranschen som omfattar grus- och bergmaterial, tillverkning och leverans av asfalt och betong, transport- och maskinuthyrning samt miljötjänster.

– I dag arbetar vi på olika sätt för att planera och bedriva underhållsarbetet. Vissa använder Excel, andra dokumenterar på whiteboardtavlor och i pappersform. Några få använder någon form av digitalt system. Men nu har vi börjat prata om likriktning och standardisering, säger Payman Namvar.

Det har varit och är en utmaning att övertyga alla medarbetare om att övergången till att använda ett digitalt system och en app som arbetsverktyg är nödvändig.

– Många har inte sett det här behovet själva. Därför har vi lagt stort fokus på att visualisera behovet och tala om vad det finns för lösning, säger Payman Namvar.

Det nya systemet används för att samla in information och föra dokumentation enligt termerna i den senaste underhållsstandarden. Tanken är att skapa en helhetsbild av maskinparken och sedan göra planerade insatser för att förändra bilden i rätt riktning.

– Det handlar om att minska underhållsbehovet och optimera det som blir kvar. Många tror att vi måste göra mer underhåll för att öka driftsäkerheten, men det handlar i stället om att göra rätt underhåll på rätt maskin vid rätt tillfälle, säger Payman Namvar.

Han lyfter ett exempel på område där det digitala arbetssättet resulterat i en tydlig förflyttning.

– Tidigare har det inte dokumenterats systematiskt kring fel och haverier för exempelvis bandtransportörer som förflyttar krossad sten. Det var svårt att få en överblick kring vilka delar som genomgått underhåll och när. Nu har vi ett system som sorterar information kring stillestånd och vilka skador på maskinerna som har förekommit, säger Payman Namvar.

Med detta underlag blir det enkelt att förutspå vad det kommer att kosta om ingen förändring görs, jämfört med att investera i ny utrustning – värdefulla fakta för beslutsfattare.

Swerock i Kållered har till exempel gjort stora besparingar i underhållskostnader sedan 2018 då de började implementera det nya arbetssättet. Antalet akuta underhållsstopp har också minskat rejält.

– Vi har undvikit stora haverier genom att arbeta förebyggande och därmed kunnat producera mer. Visionen är så klart att maximera driftsäkerheten framåt, säger Payman Namvar.


Underhållsmässans arrangeras 31 maj – 3 juni 2022 på Svenska Mässan i Göteborg. Mer information om Underhållsmässan och dess program hittar du här www.underhall.se.

Hämta din kostnadsfria entrébiljett här »