Så fick Ramirent kontroll över sina kemikalier

När Ramirent tog ett helhetsgrepp kring sin kemikaliehantering blev det betydligt lättare att göra riskbedömningar. Numera har företaget kontroll över vad som köps in och används i verksamheten.

Ramirent har ett 70-tal verkstäder och tvätthallar på sina anläggningar runt om i Sverige. Här rengör medarbetarna arbetsfordon och maskiner som har hyrts ut till kunder. Det är också här som merparten av de kemikalier som hanteras inom företaget, främst olika typer av rengöringsmedel, återfinns. Inom Ramirent används också produkter som smörjmedel, bränslen och lim för lättare lagningar.

– Eftersom vi är en utspridd organisation med anläggningar som har olika behov krävs det ett stort sortiment av kemikalier. Men vi upptäckte för några år sedan att dörrarna mot leverantörerna var alltför öppna, berättar Karin Ekberg, hållbarhetsspecialist på Ramirent.

I praktiken kunde en anläggning köpa in kemiska produkter som den centrala funktionen på företaget inte hade gjort en riskbedömning kring. Eftersom Ramirent vill jobba aktivt med substitution, alltså att ersätta farliga kemiska produkter mot mindre farliga eller icke-farliga om denna möjlighet finns, behövdes det ett omtag.

– Tillsammans med vår huvudleverantör tittade vi noggrant på vad som köptes in till verksamheten. Utifrån detta bestämde vi ett fast sortiment. Vi tog helt enkelt ett grepp kring vad som får finnas i vår organisation och förenklade för verksamheten genom att minska urvalet, säger Karin Ekberg.

Om sortimentet behöver uppdateras rådfrågar hon kemikaliegruppen, som består av representanter från verksamheten, samt gör produktgenomgångar tillsammans med leverantören. Detta är viktiga delar i riskbedömningen.

Upplägget har fördelar ur social, miljömässig och ekonomisk hållbarhetssynpunkt, berättar Karin Ekberg. Det är numera lättare att undvika hälsorisker, och Ramirent köper inte in eller använder mer kemikalier än vad som behövs. Det har dock inte varit helt problemfritt att gå från en mer öppen inköpsprocess till ett reglerat upplägg.

– I början kunde jag få upprörda samtal från medarbetare som stod i leverantörernas butiker för att köpa produkter som behövdes där och då, men som inte längre ingick i vårt sortiment. Dessa situationer berodde oftast på att vi inte hade kommunicerat tillräckligt bra, konstaterar Karin Ekberg.

Nu, tre år senare, är upplägget väletablerat. Nästa utmaning är att få med sig nya delar av organisationen när Ramirent växer, som nu senast genom sammanslagningen med Stavdal.

– När det sker förändringar inom organisationen blir det ännu viktigare att fokusera på substitution. Det går alltid att finlira på mängden kemikalier, säger Karin Ekberg.


Underhållsmässans arrangeras 31 maj – 3 juni 2022 på Svenska Mässan i Göteborg. Karin Ekberg medverkar som en av talarna den 1 juni. Då berättar hon mer om hur Ramirent fått en bättre struktur på sin kemikaliehantering. Mer information om Underhållsmässan och dess program hittar du här www.underhall.se

Hämta din kostnadsfria entrébiljett här »