Datadrivet underhåll ska ge en hållbar bro

Öresundsbron arbetar aktivt för att öka andelen datadrivna beslut. Det är en viktig pusselbit för att kunna skapa en hållbar förbindelse mellan Sverige och Danmark som står stadigt även i framtiden.

Med sina 16 kilometer motorväg och järnväg, som både går över en bro och genom en tunnel, är Öresundsbron en komplex anläggning. Här genomförs alla typer av underhåll – från inspektion av brandlarmscentraler till målning av stålkonstruktioner för att skydda mot korrosion. Ju äldre bron blir desto mer omvårdnad kräver den.

– Målet är att kostnaderna inte ska öka över tid även om underhållsbehovet gör det. Verksamheten kostar redan mycket pengar, och vi vet inte om kommande generationer kommer att ha råd med detta. Därför jobbar vi för att kunna lämna över en hållbar bro till dem, säger Bengt Hergart, anläggningsdirektör på Öresundsbron.

En del i det här arbetet är att öka de datadrivna besluten. Målet är att 10 000 av de 35 000 inventarier som finns i underhållssystemet ska bli datadrivna inom fem år. Tidigare har underhållsaktiviteterna främst varit styrda av kalendern, men det vill man alltså bort från nu.

– Tanken är att fler prylar ska prata med oss och säga att “nu ser jag ett scenario som hände två veckor innan jag gick sönder förra gången”. Då kan vi troligtvis minska antalet underhållstillfällen totalt sett och även störa våra kunder, de som passerar bron, mindre, säger Bengt Hergart.

– Under ett pilotprojekt kring maskininlärning fick vi reda på att en del av utrustningens data var svår att läsa av för en algoritm, eftersom informationen stod i fritextfält. Vi har ägnat mycket tid åt att åtgärda detta och bytt ut texten mot klassificeringar och felkoder, säger Bengt Hergart.

Planen är att uppkopplad utrustning automatiskt ska skapa en arbetsorder för underhåll när det är nödvändigt. ”Triggern” kan till exempel vara en viss temperatur eller ett tryck. Detta är redan nu i gång för viss utrustning.

Ett annat exempel där data fungerar som grund för underhållet är inspektionen av betong. Senast genomfördes detta med hjälp av drönarbilder och en algoritm som gjorde en första bedömning.

– Vi har kommit en kort bit på vägen, men ändå tagit viktiga steg. Mitt tips till andra som står inför samma resa är att börja med det enkla. Fundera på hur ni kan använda data från redan uppkopplad utrustning. Därefter kan ni implementera maskininlärning och algoritmer. Det är ungefär där vi står i dag, säger Bengt Hergart.


Underhållsmässans arrangeras 31 maj – 3 juni 2022 på Svenska Mässan i Göteborg. Bengt Hergart medverkar som en av talarna den 2 juni. Då berättar han mer om Öresundsbron arbetar för att öka andelen datadrivet underhåll. Mer information om Underhållsmässan och dess program hittar du här www.underhall.se.

Hämta din kostnadsfria entrébiljett här »