Färre driftstopp med detaljerat dataregister

Cementleverantören Schwenk Sverige AB har skiftat fokus. Genom att jobba objektsrelaterat har de kunnat gå från avhjälpande till förebyggande underhåll. Nu behöver företaget inte gå på magkänsla längre, utan har koll på alla terminalers utrustning.

På fyra platser i Sverige finns Schwenks automatiserade och obemannade terminaler. Hit kommer på förhand godkända lastbilschaufförer för att lasta sina fordon med cement för leverans till kunderna. Förarna är utbildade för att kunna hantera terminalerna och den tekniska utrustning som finns där. Men det gäller att utrustningen fungerar i alla lägen.

– Vi har hela tiden haft en underhållsplan för våra terminaler, men sedan 2020 har vi börjat gå mer mot förebyggande underhåll i stället för att fokusera på det avhjälpande. Det handlar dels om insatser som byte av slitdelar och kontroll av utrustningens funktioner, dels om modernisering och förbättringar, berättar Ann-Louise Grahed som är Logistics Manager på Schwenk Sverige.

Före 2020 samarbetade Schwenk Sverige med flera mindre underhållsleverantörer på olika orter. Sedan två år tillbaka jobbar de i stället med ett företag som enligt Ann-Louise Grahed har större möjligheter att tillgodose Schwenks kompetensbehov, och som kan ta ett helhetsgrepp med ett digitalt underhållssystem som grund.

Tillsammans har man kartlagt och numrerat de mekaniska och elektroniska delar som terminalerna består av. Resultatet blev ett dataregister som gör det lättare att göra uppföljningar för specifika objekt.

– Den spårbarheten har varit positiv när vi ska diskutera investeringar. Tidigare fick vi gissa och gå på magkänsla, men nu vet vi exakt vilken utrustning som det ofta är problem med. Det hjälper oss att fokusera på rätt saker, säger Ann-Louise Grahed.

Genom att arbeta objektsorienterat får Schwenk inte bara kunskap kring vilka delar av terminalerna som det behöver satsas mer på – utan också vilka delar som eventuellt överarbetas.

– Numera kan vi även se var det aldrig krånglar. I vissa fall kan vi ha gjort alltför frekventa insatser och kan då använda en del av resurserna på ett smartare sätt, förklarar Ann-Louise Grahed.

Målsättningen med det objektsorienterade arbetssättet är att minska de totala kostnaderna för service och underhåll och få till en ökad driftsäkerhet. Terminalen i Västerås visar till exempel redan goda resultat.

– Här har stopptimmarna reducerats märkbart. Terminalens förmåga att ta emot last samt att ta emot lastbilar som ska hämta last har förbättrats, och det är väldigt sällan driftstopp. Det ringer inte i min telefon från Västerås lika ofta längre, konstaterar Ann-Louise Grahed.


Underhållsmässans arrangeras 31 maj – 3 juni 2022 på Svenska Mässan i Göteborg. Ann-Louise Grahed medverkar som en av talarna på Underhållsmässan 2 maj. Då berättar hon mer om hur Schwenk arbetar med objektsorienterat underhåll. Mer information om Underhållsmässan och dess program hittar du här www.underhall.se.

Hämta din kostnadsfria entrébiljett här »