Svenskt Underhåll: "Så vill vi driva kompetensutvecklingen framåt"

Nu ser vi hur fokus skiftar: från att se underhåll som en kostnad till att se det som en investering i företaget och som en fråga för styrelsen!
Det säger Maria Stockefors, VD på Svenskt Underhåll, samarbetspartner till Underhållsmässan 2022. På mässan tänker organisationen driva sina hjärtefrågor och presentera en nyutvecklad tjänst för att mäta kompetens och kvalifikationer.

Maria Stockefors har en bakgrund inom tillverkningsindustrin och har precis hunnit bli varm i kläderna som VD på intresseorganisationen Svenskt Underhåll. Hon tillträdde i slutet av november 2021. Organisationens mål är att skapa ett underhåll i världsklass.

– Därför är Underhållsmässan jätteviktig för oss. Det ger oss ett utmärkt tillfälle att driva våra frågor, hur vi kan verka för en konkurrenskraftig industri med hållbar underhållsteknik och hög driftsäkerhet, säger hon. På årets mässa fokuserar vi framförallt på den resursbesparing det innebär att använda sig av rätt teknik och rätt kompetens.

Maria konstaterar att omställningen till smart underhåll, med ökad digitalisering och automatisering, går oerhört fort just nu.

– För oss är det väldigt viktigt att underhållet, både tekniken och arbetet, inte ses som en kostnad utan som en investering i företaget. Glädjande nog ser vi att alltfler företagsledningar börjar skifta fokus och tar in underhållet på ekonomistyrningssidan och in i styrelserummen, förklarar hon.

För att få till stånd ett resurseffektivt underhållsarbete är det väldigt viktigt med rätt kompetens. Vilket också blivit en nyckelfråga för Svenskt Underhåll.

Sedan tidigare erbjuder organisationen en väl ansedd och etablerad certifiering på europanivå av underhållspersonal, i samarbete med utbildningsinstitut och skolor i Sverige.

– Vi genomför tentamina för underhållstekniker och underhållsledare. Det är viktigt för hela branschen att företagen, genom att certifiera sina medarbetare, får en kvalitetsstämpel, menar Maria Stockefors.

På initiativ av Svenskt Underhåll tas nu nästa steg i kompetensutvecklingen av svensk industri. Det sker i samarbete med EFNMS, samarbetsorganet för 24 europeiska länders riksorganisationer inom underhåll.

– Tillsammans med EFNMS driver vi ett spännande Erasmus-projekt kring nya tjänster inom validering, där Sverige är sammanhållande. Vårt mål är att snart kunna erbjuda ett breddat utbud av tjänster, där företag kan mäta sina medarbetares kvalifikationer. Och då även se om man behöver lägga till utbildningar för att stödja upp kompetensförsörjningen.

Just nu genomförs tester och förhoppningen är att tjänsten ska kunna erbjudas svenskt näringsliv snarast möjligt, kanske redan i höst.

– Det är en viktig utveckling inom underhållsarbete och av stor betydelse att kunna hjälpa företag på det här sättet. Jag räknar med att vi ska kunna berätta mer om projektet på Underhållsmässan, säger Maria.

På mässan är Svenskt Underhåll också involverade i flera programpunkter.

Bland annat ska man utse Årets underhållsledare och kora vinnaren av Årets examensarbete inom högre studier. Vinnarna nomineras automatiskt till de motsvarande tävlingarna för alla länder i Europa inom EFNMS.

– Dessutom är det viktigt för oss att få träffa våra medlemmar och branschen som helhet. Nätverka, lyssna, få nya intryck och nya kontaktytor.

– Jag hoppas vi får ett väldigt bra gensvar på mässan. Trots pandemins inverkan arbetar vi starkt och motiverat framåt. Vi känner att det finns ett stort intresse för underhållsfrågor och en driftsäker industri.


Underhållsmässan är norra Europas största mötesplats för driftsäkerhets- och underhållsfrågor. Ett branschöverskidande forum där tekniker och beslutsfattare inom alla led av underhållskedjan möter framtidens teknik och tar del av varandras erfarenheter. Underhållsmässan 2020 fick avbrytas pga utbrottet av Corona-pandemin i mars. Därför är mötesplatsen extra efterlängtad och vi hälsar varmt välkommen till Underhåll 2022, den 15-18 mars, med fokus på bland annat smart maintenance, hållbarhet och industriell säkerhet. Mer info på underhall.se.