AstraZeneca: ”Ett enda fel kan bli ödesdigert”

Det är mänskligt att fela, heter det, men det gäller inte inom läkemedelsindustrin.
– Vi ställer extremt höga krav på kvalitet, säger Jerry Johansson, Maintenance Director Senior Advisor på AstraZeneca i Södertälje.

De extrema kvalitetskraven på slutprodukten ställer i sin tur höga krav på inköp och underhåll. På Underhållsmässan berättar Jerry Johansson hur det hänger ihop och hur AstraZeneca agerar vid upphandlingar av nya utrustningar.

– Jag tänker beskriva hur vi upphandlar projekt, inventarier och utrustningar, på ett kvalitetssäkrat sätt, säger han.
– I vår bransch skulle det kunna vara ödesdigert om det blir något fel på det vi tillverkar. Därför testar vi kontinuerligt tillverkade mediciner för att säkerställa att de möter våra tuffa kvalitetskrav.

Jerry Johansson betonar vikten av att dokumentera arbetsprocesser, som ett sätt att säkerställa och skapa standarder.

– Kontrollorgan i Sverige och andra länder ställer höga krav på oss, vi är otroligt styrda av lagar och förordningar. Men vi sätter också upp egna regler kring hur vi ska jobba för att garantera kvaliteten.

AstraZeneca investerar årligen cirka 1–1,5 miljarder kronor till sina anläggningar i Sverige. Det avser dels återinvesteringar i befintlig utrustning, kapacitetsinvesteringar och nya produkter. Dessutom har vi just startat en ny Biomedicin-fabrik i Södertälje.

Till skillnad från många andra industrigrenar väger inte de ekonomiska aspekterna fullt lika tungt vid inköp av maskinell utrustning.

– Visst, det är viktigt även för läkemedelsindustrin att utrustningen fungerar länge och har rätt pris, det vill säga ger en bra payoff. Men kvalitet och kapabilitet är viktigast.

Första prioritet är att det som kommer ur maskinen inte har några variationer. Ett exempel på AstraZenecas hårda kravställning är de acceptanstester som görs hos leverantörerna runt om i Europa.

– Vi åker ut till leverantören och testar maskinens funktioner, berättar Jerry.
– Men vi nöjer oss inte med det: vi kontrollerar även att den verkligen är byggd så som den ska vara. Att larmen på displayen är relevanta, att kablarna är rätt märkta och inkopplade, och så vidare. Det är en ytterst rigorös kontroll.

Alltfler maskiner, bland annat i den nya fabriken, kopplas upp för att skapa en digital informationsinhämtning.

– Vi har tydliga strategier, tydliga mål. Men här går utvecklingen väldigt fort så det gäller att inte vara nöjd, utan hela tiden fortsätta utvecklas.
– Jag brukar säga att det är ingen idé att mäta vibrationer om du inte har basen i ditt underhållsarbete på plats. Det är bättre att fixa brister i till exempel smörjronder än att hitta vibrationer i ett lager på grund av bristande smörjning.

Tyngdpunkten i digitaliseringen ligger istället på att kvalitetssäkra alla parameterdata, det vill säga all information från tillverkningsprocessen.

– Det måste vi göra för att kunna bevisa att den här tillverkningen vid ett speciellt datum var bra. Den datan är viktigast för oss, just för att säkerställa kvaliteten.


Underhållsmässan arrangeras 31 maj till  3 juni 2022 på Svenska Mässan i Göteborg. Jerry Johansson, AstraZeneca, medverkar som en av talarna. Mer information om hur du anmäler dig till Underhållsmässan och hela programmet finns på www.underhall.se.

Hämta din kostnadsfria entrébiljett här »