Smakar det så kostar det - Smart Maintenance för Livsmedelsindustrin

Det behöver inte kosta i pengar, men garanterat i kunskap och engagemang om man vill förbättra sin verksamhet. Med det i tankarna bjuder Nordisk Industrioptimering tillsammans med Sustainability Circle in till en kostnadsfri konferens i samband med Underhållsmässan på Svenska Mässan i Göteborg.

Smart Maintenance för Livsmedelsindustrin – Torsdag 2 juni 08.30-12.30

Varför behövs en konferens om smart underhåll med fokus på just livsmedelsindustrin?

– Vi upplever att det är en bransch som är ganska fragmenterad, dvs många förhållandevis små och oberoende fabriker. Därför tror vi att det finns stora vinster med att träffas, diskutera och lära tillsammans. Konferensen ligger i anslutning till Underhållsmässan i Göteborg så det finns många bra skäl att medverka och på så sätt få en mängd nya intryck.

Det säger Martin Eriksson, VD på Nordisk Industrioptimering som bjuder in till mötet tillsammans med Tankesmedjan Sustainability Circle.

– Vi kommer att fokusera på två frågeställningar som vi vet är viktiga för livsmedelsbranschen just nu. Det ena är säkerheten inklusive säkra arbetssätt. Det andra är den ”nya” tekniken i och med digitaliseringen.

Smart Maintenance syftar till att med hjälp av digital teknik (sensorer, big data, internet of things, algoritmer och visualiseringsteknologi) (1) prediktera haverier så att de undviks och (2) driva teknisk utveckling utifrån identifierade felorsaker. En störningsfri produktion är en säker produktion. Att med hjälp av teknik och strukturerade processer jobba förebyggande och planerat är en grundpelare för en säker arbetsmiljö.

Konferensen tar sin utgångspunkt från livsmedelsbranschen och de som är aktiva där, men alla som vill lära sig mer om Smart Maintenance och dess koppling till säkra arbetssätt är förstås välkomna.

Eventet är kostnadsfritt men kräver en anmälan via denna länk:
Smart Maintenance för Livsmedelsindustrin – Torsdag 2 juni 08.30-12.30.

Agenda

  • Den digitala verktygslådan (Anders Källström, Sustainability Circle)
  • Teknik och organisation för hälsa och säkerhet (Anders Jansson)
  • Nätverkande och diskussioner

Underhållsmässan är Europas ledande fackmässa inom drift och underhåll. Med fokus på branschens viktigaste frågeställningar bidrar mötesplatsen till ökad förståelse för hur rätt utfört underhåll skapar stora lönsamhetsförbättringar, oavsett om det handlar om industri eller offentlig verksamhet. Fler än 230 utställare finns på plats och närmare 10 000 personer från olika branscher besöker mässan. På Underhållsmässan träffar du Tankesmedjan Sustainability Circle i Kunskapsbaren vid Stora Scenen.

Hämta din kostnadsfria emtrébiljett till mässan här »