LKAB utvecklar underhållet och ökar säkerheten för hela verksamheten

Datadrivet underhåll i världsklass. Det är konceptet som ska stödja gruvbolaget LKAB i att bli mer förutsägbara i sin underhållsverksamhet. Beslut kring underhållsinsatser ska baseras på maskinernas faktiska tillstånd.

Gruv- och mineralkoncernen LKAB, som förser stålindustrin med järnmalm, har en omfattande underhållsverksamhet. Cirka 3 000 medarbetare genomför både förebyggande, avhjälpande och förbättrande insatser på anläggningarna i Norrbotten.

Under 2020 startade ett samarbete mellan LKAB och AFRY, som jobbar enligt ett koncept som de kallar ”Datadrivet underhåll i världsklass”. Det handlar om att ta operativa och strategiska beslut med data som grund. En viktig pusselbit i konceptet är att skapa balans mellan människa, process och IT under förändringsresan. Det innebär att lika stort fokus läggs på att få med medarbetarna på tåget, som att jobba fram det datadrivna arbetssättet.

– Vårt samarbete började med att vi höll ett inspirationsseminarium kring vårt koncept för LKAB, som var nyfikna på vad datadrivet underhåll skulle innebära för deras verksamhet. Därefter gjorde vi en nulägesanalys med genomlysning av LKAB:s tillgängliga data, berättar Mats Eliasson, sektionschef för datadrivet underhåll på AFRY.

Stopptidsdata och underhållsdata bedömdes – vilken kvalitet höll den? Och var i verksamheten kunde fler sensorer installeras, för att komplettera befintlig datainsamling?

Nästa steg var att formulera ett nyckeltalspaket, som ska stödja LKAB att gå från nuläge till önskat läge år 2025. Ett av nyckeltalen syftar till att mäta underhållsverksamhetens totala ekonomiska betydelse, vilket innebär intäktsbortfall, indirekta kostnader och direkta underhållskostnader.

– LKAB ska byta underhållssystem senare i höst, så nu är ett bra läge att utveckla processer och arbetssätt. Tidigare fattades beslut mer baserat på individers kunskap och erfarenheter, och underhållsplanerna styrdes efter kalender och garantitider. Genom att addera data kan underhållet i stället bli tillståndsbaserat och prediktivt över tid, säger Mats Eliasson.

Varje år genomför LKAB ett antal större underhållsstopp. Under dessa dagar är det viktigt att allt arbete som planerats blir gjort. Med ett datadrivet arbetssätt blir det lättare att planera och prioritera rätt, vilket också ökar säkerheten för hela verksamheten.

– Generellt sett vet vi att olyckor och tillbud ofta kan kopplas ihop med akuta händelser. Kan man genom tillståndsbaserat och prediktivt underhåll förebygga maskinhaverier kan man också bygga bort risker, konstaterar Mats Eliasson.


Underhållsmässan arrangeras 31 maj- 1 juni 2022 på Svenska Mässan i Göteborg. Mats Eliasson medverkar som en av talarna den 1 juni. Då berättar han mer om hur AFRY hjälpt LKAB att anamma ett datadrivet underhåll. Mer information om Underhållsmässan och dess program hittar du här www.underhall.se.

Hämta din kostnadsfria entrébiljett här