Riksorganisationen Svenskt Underhåll – Utser Årets Underhållsledare 2022

Syftet är att få fram goda förbilder av Underhållsledare som har lyckats väl i sitt arbete med att åstadkomma betydande utveckling i sin underhållsverksamhet. Och har förmågan att strategiskt och långsiktigt analysera och beakta arbetet efter trender och förändringar inom branschen.

– Utmärkelsen är av stor betydelse för branschen, och för att lyfta fram vikten av underhållsarbetet i företagen. Samt för utvecklingsprocesser inom underhållsverksamhet. Exempelvis inom driftsäkerhet, tillgänglighet, säkerhet och hållbarhet. Urvalskriterierna utgår också ifrån hur väl underhållet är organiserats i företaget, säger Maria Stockefors VD Riksorganisationen Svenskt Underhåll.

Årets underhållsledare utses av en tvärfunktionell grupp från industrin, akademin och leverantörer. Urvalskriterierna är baserade på hur underhållet är organiserat inom företaget samt hur väl underhållsledaren har infört och tillämpat begrepp, metoder och teknik för att nå företagets mål.

Om priset

Priset är grundat av Riksorganisationen Svenskt Underhåll. Priset delas ut den 1 juni på Underhållsmässan i Göteborg. Vinnaren av tävlingen Årets Underhållsledare nomineras till den europeiska tävlingen Maintenance Manager of the Year.

Övriga priser som delas ut på Underhållmässan är Stora Produktivitetspriset den 31maj och Årets Examensarbete den 3 juni.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Riksorganisationen Svenskt Underhåll
Maria Stockefors, VD
Tel: +46 (0)70-888 23 02
E-mail: maria.stockefors@svhu.se
www.svensktunderhall.se

Riksorganisationen Svenskt Underhåll – Samlar branschen för att Sverige ska ha ett ledande och internationellt konkurrenskraftigt näringsliv. Med hög driftsäkerhet och effektiv förvaltning av fysiska tillgångar och digital infrastruktur.